Koleje Mazowieckie w pełni samorządowe

10 stycznia 2008

Samorząd Województwa Mazowieckiego podpisał z PKP Przewozy Regionalne umowy dotyczące zakupu 5 procent udziałów w spółce Koleje Mazowieckie. Województwo odkupiło też dzierżawione do tej pory od PKP PR - 184 pociągi typu EZT. W ten sposób Koleje Mazowieckie stały się w pełni samorządowe.


W tegorocznym budżecie zarezerwowano 152,5 mln zł na zakup 11 pietrowych pociągów typu push-pull, które trafią na najbardziej obciążone linie. "Odzyskane" w ten sposób EZT-y będzie można natomiast skierować do obsługi innych relacji, co w znacznym stopniu poprawi ofertę przewozową Kolei Mazowieckich. Ponadto w Regionalnym Programie Operacyjnym Mazowsza zapisano zakup kolejnych nowych 20 pociągów typu EZT do obsługi aglomeracji warszawskiej.