Konkurs ekologiczny

28 sierpnia 2007

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza piąty juz konkurs ekologiczny. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów publicznych z Mazowsza. Jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VI szkół podstawowych i klasy gimnazjalne.
Uczestnicy w zależności od kategorii wiekowej muszą stworzyć hasło reklamowe promujące ekologię lub wykonać dowolną techniką pracę plastyczną o tematyce ekologicznej, wykonać prezentację multimedialną lub samodzielnie skonstruować i przeprowadzić ankietę ekologiczną oraz przedstawić jej wyniki. Uczestnicy trzeciej grupy mają do wyboru wykonanie prezentacji multimedialnej lub zdjęć o tematyce ekologicznej.

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody. Termin składania prac konkursowych upływa 15 października br.  Szczegółowych informacji udziela departament środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w biurze edukacji ekologicznej pod nr tel. 0 22 59-79-335 lub na stronie www.mazovia.pl 
Termin składania prac konkursowych upływa 15 października br.  Szczegółowych informacji dotyczących konkursu można się dowiedzieć w  Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w Biurze Edukacji Ekologicznej pod nr tel. 0 22 59-79-335 lub na stronie internetowej www.mazovia.pl