Konkurs grantowy „Kolejna Szansa”

11 grudnia 2007

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” ogłasza konkurs grantowy "Kolejna Szansa". W ramach programu grupy młodzieżowe mają szansę na realizację własnych pasji, rozwój zainteresowań, prowadzenie działań, które uważają za potrzebne i pożyteczne dla niej i dla otoczenia.

O dotacje mogą ubiegać się grupy młodzieży, których członkami są minimum 4 osoby w wieku od 15 do 24 lat i nawiązały współpracę z instytucją posiadającą osobowość prawną (np.organizacją pozarządową, domem kultury, OSP), która obejmie patronat nad projektem i w imieniu grupy podpisze umowę dotacji oraz użyczy jej konta bankowego.

Aby ubiegać się o dotację należy: przygotować projekt, opisać swoją grupę i projekt na odpowiednim formularzu ze strony koordynatora lokalnego www.arka.xpx.pl <http://www.arka.xpx.pl/> lub osobiście  nawiązać współpracę z patronem projektu i pozyskać od niego deklarację objęcia projektu patronatem. Wnioski należy składać do 24 grudnia. Rozstrzygnięcie konkursu i przekazanie dotacji nastąpi 27 grudnia.