Konkurs na fraszkę

15 maja 2007

Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu i OKiSz „Resursa Obywatelska” ogłaszają konkurs na fraszkę „Muzyczna Cegiełka”. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy, którzy mają umiejętności literackie i poczucie humoru. Organizatorzy oczekują w szczególności na fraszki związane tematycznie z budową szkoły muzycznej, edukacją i kulturą muzyczną w Radomiu. Ilość utworów jest dowolna.Utwory nigdzie dotąd niepublikowane, w trzech egzemplarzach maszynopisu i opatrzone pseudonimem należy dostarczyć do 8 czerwca na adres : Sklep „Ekopunkt”, ul. Chałbińskiego 17 w Radomiu.  Dane o autorze (imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu) należy  umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej pseudonimem i dołączyć do utworów.Na  zwycięzców czekają nagrody i wyróżnienia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 czerwca w sali koncertowej UM podczas dorocznego popisu Zespołu Szkół Muzycznych.

Więcej informacji udzielają : Walentyna Pawelec (sklep „Ekopunkt”)walentynapawelec@wp.pl oraz Marcin Kępa (Resursa Obywatelska) mkepa@autograf.pl