Konkurs poezji im. Herberta

1 października 2007
Stowarzyszenia: Twórców i Animatorów Kultury im. M. E. Andriollego z siedzibą w Otwocku i Kultury Mazowsza z siedzibą w Celestynowie oraz KŚT "Łaźnia" z Radomia zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Poezji im. Zbigniewa Herberta. Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem: "Dziękuję Ci Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny, a jeśli jest to Twoje uwodzenie jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia" - z "Modlitwy Pana Cogito - Podróżnika " Z. Herberta.

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych; warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w sześciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. Zestawy powinny być opatrzone godłem Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę wraz ze znaczkiem pocztowym, podpisaną tym samym godłem, zawierającą: imię i nazwisko oraz dokładny adres, telefon oraz e-mail autora.

Prace należy nadsyłać do 20 listopada br. na adres jednego z organizatorów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych patronów medialnych 10 grudnia br.