• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Korekty w rozkładach na liniach 17 i 26. Nadal obowiązują objazdy z powodu zamknięcia wiaduktu

5 marca 2021

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że od soboty, 6 marca ulegną korektom rozkłady jazdy autobusów linii 17 i 26. Zmiany na drugiej z nich będą polegały głównie na przesunięciach godzin odjazdów wybranych kursów z pętli końcowych.

 

Zdjęcie ilustracyjne

 

Na linii 17 na wniosek pasażerów zostanie wprowadzony nowy kurs z pętli Potkanów / Stalowa w soboty o godzinie 5.03 (w celu zapewnienia dojazdu pracownikom firm w rejonie ulic Kozienickiej i Fołtyn na Gołębiowie). Wszystkie kursy dojazdowe linii 17, wykonywane z zajezdni Żakowice do pętli Gołębiów / Fołtyn, będą realizowane ulicami Wjazdową, Wierzbicką, Łukasika i 1905 Roku do skrzyżowania z Limanowskiego, a następnie obecną trasą linii (od przystanku Limanowskiego / Maratońska 09 do pętli Gołębiów / Fołtyn 02, z uwzględnieniem objazdu).

Na linii 26 przesunięte zostaną następujące kursy: w dni powszednie z pętli Myśliszewice z godziny 8.59 na 9.09, z 9.41 na 9.49, z 10.29 na 10.39, z 11.09 na 11.19, z 11.49 na 11.59 oraz z 12.50 na 12.40 (z jednoczesną likwidacją dotychczasowego kursu o 12.20), z pętli Mokra / Wernera z 22.53 na 22.50, a także z pętli Janiszew z 6.50 na 6.59. Kurs z pętli Myśliszewice o godzinie 6.06 będzie wydłużony do Janiszewa (dotychczas był on tylko do ulicy Mokrej). Odjazdy w soboty pozostają bez zmian, natomiast w niedziele i święta będą przesunięte kursy z pętli Myśliszewice z 6.40 na 6.38 i z 8.40 na 8.45 oraz z pętli Janiszew z 7.34 na 7.18. Godziny odjazdów pozostałych kursów nie zmienią się. Ponadto ulegną niewielkim zmianom czasy przejazdów pomiędzy wybranymi przystankami w obu kierunkach.

Z powodu budowy wiaduktu nad torami u zbiegu ulic Struga i Kozienickiej (inwestycja spółki PKP Polskie Linie Kolejowe) autobusy linii 17 i 26 nadal kursują objazdami w obu kierunkach (linia 17 ulicami Struga, 25 Czerwca, Żeromskiego, Lubelską i aleją Wojska Polskiego, a linia 26 ulicami 11 Listopada, Zbrowskiego i Żółkiewskiego). Szczegóły zmian były podane we wcześniejszym komunikacie.

Tags