• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

„Malczewski” pokazuje drewniane skarby archeologiczne, także z Radomia

1 grudnia 2017

„Drewniane skarby archeologiczne świadectwem użytkowania drzew i krzewów w średniowiecznym gospodarstwie domowym” to nowa wystawa, którą od dzisiaj, 1 grudnia, można oglądać w Domach Gąski i Esterki Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

 

007

 

Autorka wystawy Katarzyna Cywa, pracownik i doktorantka Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie, prezentuje wyniki badań średniowiecznych przedmiotów codziennego użytku z różnych części ziem polskich, w tym również z Radomia. W organizacji ekspozycji pomagał także Marek Słupek z działu przyrody muzeum. Partnerem projektu jest prof. Dariusz Kupisz z Zespołu Naukowego do Badań Dziejów Radomia.

– To barwna i niezwykle interesująca opowieść o tym, jak  nasi przodkowie potrafili wykorzystać zasoby środowiska, w którym żyli. Przynosi odpowiedź, jakie gatunki były powszechnie wykorzystywane przez średniowieczne rzemiosło, ale także odpowiada dlaczego. Pojawiają się też informacje dotyczące wierzeń związanych z rolą poszczególnych drzew ze sferą kultury duchowej –  mówią Małgorzata Cieślak Kopyt i Elżbieta Skubicha z działu archeologii „Malczewskiego”, kuratorki ekspozycji.

Wystawę wzbogacają zbiory Muzeum im. Jacka Malczewskiego i miasta Kozienice. Z Radomia pochodzą rzadko spotykane w wykopaliskach drewniane zabytki: przedmioty codziennego użytku, naczynia i narzędzia, pozyskane w czasie badań wykopaliskowych wczesnośredniowiecznego ośrodka osadniczego nad Mleczną i terenu Miasta Kazimierzowskiego. Materiałem poglądowym są fragmenty drzew z widocznymi przekrojami pni, które zostały wypożyczone z Izby Dydaktycznej Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie.

Ważnym elementem wystawy jest stanowisko z mikroskopem. Tu bowiem można samodzielnie obejrzeć preparaty tkanek drzew i gatunków reprezentowanych na wystawie.

Wystawa jest początkiem nowego cyklu muzeum: „Skarby i tajemnice Piotrówki”, na który złożą się spotkania z badaczami najstarszego Radomia i prezentacje wyników ich badań w formie niewielkich wystaw. W czasie trwania ekspozycji planowane jest spotkanie z Katarzyną Cywą: wykład z prezentacją multimedialną i zajęcia warsztatowe z mikroskopem. Natomiast 10 grudnia, podczas „Niedzieli z archeologią”, w Domach Gąski i  Esterki archeolog opowie o cennej kolekcji drewnianych zabytków z osady nad Mleczną. Odbędą się też warsztaty archeologiczne oraz pokazy filmów tematycznych.

k.woj.

 

Tags

Dodaj komentarz