Medycyna na UTH. Ministerstwo nauki wszczęło procedurę odebrania uczelni uprawnień

17 marca 2020

Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbierze Uniwersytetowi Technologiczno-Humanistycznemu w Radomiu uprawnienia do prowadzenia kierunku lekarskiego? Resort poinformował uczelnię, że wszczyna procedurę w tej sprawie.

 
Zgodę na uruchomienie medycyny na UTH wydał minister Gowin (fot. archiwum)

Zgodę na uruchomienie medycyny na UTH wydał minister Gowin (fot. archiwum)

  Przypomnijmy: radomski uniwersytet ma problem z utrzymaniem medycyny od wiosny 2019 roku, gdy negatywną ocenę kierunku lekarskiego na uczelni wystawiła Polska Komisja Akredytacyjna. Główne zarzuty PKA to: brak prosektorium, w którym studenci odbywaliby zajęcia z patomorfologii i odpowiednich laboratoriów oraz niewystarczająca obsada kadrowa. PKA uznała również, że studenci mieli zaliczane zajęcia, mimo że nie osiągnięto tzw. efektów kształcenia. Jesienią ubiegłego roku kierunek lekarski na UTH kontrolowała delegacja z resortu nauki. Jej spostrzeżenia i uwagi miały ostatecznie dać ministrowi Jarosławowi Gowinowi podstawę do podjęcia decyzji: zamykać medycynę na radomskim uniwersytecie, czy ją pozostawić. Szansa na odpowiedź Wczoraj UTH otrzymał z ministerstwa nauki pismo, w którym informuje, że wszczyna procedurę odebrania uczelni uprawnień do prowadzenia kierunku lekarskiego. - Nie ma w nim wyjaśnienia powodów. Mamy siedem dni, by na to pismo odpowiedzieć - mówi rzecznik UTH Prof. Dariusz Trześniowski. Jednocześnie zaznacza, że władze uniwersytetu są dobrej myśli, ponieważ tuż po tym, jak PKA wystawiła kierunkowi lekarskiemu negatywna opinię, uczelnia realizuje podjęła szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji. - To jest zaledwie wszczęcie procedury i daje nam to szansę, możliwość odpowiedzi. I taką odpowiedź pan rektor będzie kierował do ministerstwa wyjaśniając, jakie postępy poczyniliśmy w pracach budowlanych, wzmocnieniu kadrowym, zmianach, takich sanacyjnych, jakie przeprowadziliśmy na wydziale nauk medycznych i mamy nadzieję, że minister weźmie pod uwagę nasze stanowisko - mówi rzecznik UTH prof. Dariusz Trześniowski. Przypomina, że z myślą o medycynie uczelnia buduje zaplecze badawczo-naukowe, które ma zamiar wyposażyć w nowoczesną aparaturę. Ma być oddane do użytku 24 czerwca. Natomiast na prosektorium do anatomii prawidłowej trzeba będzie poczekać jeszcze do wiosny 2021 roku. - Do tego czasu studenci będą wożeni na zajęcia do innego ośrodka - wyjaśnia prof. Trześniowski. Ćwiczenia w prosektorium anatomii patologicznej odbywają się natomiast w szpitalu na Józefowie, które uczelnia dodatkowo wyposażyła. Trzy konkursy profesorskie Ostatnio uniwersytetowi doszedł kolejny problem: z funkcji dziekana wydziału nauk o zdrowiu zrezygnował prof. Zbigniew Kotwica. Jak to się ma do zapewnień o wzmocnieniu kadrowym? - pytamy naszego rozmówcę. - Pan profesor zrezygnował z pełnienia funkcji, nie z pracy. Każdy ma do tego prawo. Zapowiedzi, że pracownicy będą od nas odchodzić też są tylko zapowiedziami. Ministerstwo wytknęło nam podczas kontroli, że brakuje nam specjalistów z pewnych dziedzin, dlatego rektor ogłosił trzy konkursy profesorskie i wkrótce spodziewamy się znaczących wzmocnień. Jak sądzimy, będą to poważne nazwiska, z poważnymi tytułami i poważnym dorobkiem naukowym - podkreśla rzecznik UTH. O procedurę uruchomioną przez resort nauki, przyczyny i ewentualne skutki zapytaliśmy także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czekamy na odpowiedź. Bożena Dobrzyńska  
Tags