Miasto podzieli 3 mln zł unijnych pieniędzy na opiekę nad niepełnosprawnymi

8 listopada 2016

Jeszcze w listopadzie miasto rozpocznie nabór wniosków do udziału w projekcie „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Magistrat otrzymało na ten cel prawie 3 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  081116wozek   Innowacyjne rozwiązania mogą zostać wsparte kwotą do 100 tys. zł. Pieniądze są przeznaczone m.in. na wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie. - Poza systemem kształcenia formalnego brakuje miejsc opieki instytucjonalnej nad takimi osobami. Prowadzi to do sytuacji, w której opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnują z pracy zawodowej i życia osobistego na rzecz opieki nad nimi - tłumaczy potrzebę szukania nowych pomysłów wiceprezydent Jerzy Zawodnik. W ramach programu planowane jest także wspieranie usług opiekuńczo-asystenckich w miejscu zamieszkania dla niepełnosprawnych osób dorosłych, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny. Projekty mogą składać organizacje pozarządowe, a także podmioty prywatne, w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne. - W radomiu ma zostać wypracowanych 30 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych, z których minimum 10 proc. zostanie przygotowanych do upowszechnienia na szeroką skalę - podkreśla wiceprezydent Zawodnik.  Oprócz grantów przeznaczonych na  tworzenie i testowanie nowych rozwiązań planowane są także spotkania informacyjne, szkolenia dotyczące systemu pomocy społecznej oraz wsparcie doradcze. Nabór wniosków rozpocznie się 21 listopada. Cały projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2019 roku. Szczegółowe informacje na www.chcemypracowac.umradom.pl kat
Tags