Tag: niepełnosprawni

10,5 tys. uczniów odwiedziło od stycznia Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.  Sporym zainteresowaniem cieszy się także Muzeum im. Jacka Malczewskiego i Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.  Zwiedzanie odbywa się za symboliczną złotówkę. Teraz taki bilet mogą kupić też osoby z niepełnosprawnościami.

Rehabilitacja ruchowa, zajęcia terapeutyczne zostaną zorganizowane dla uczniowie X LO w Radomiu w specjalnej sali, która powstanie dzięki finansowemu wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Będzie to też miejsce miejsce wyciszenia dla osób w spektrum autyzmu. Z kolei PSP nr 14 będzie mogło zakupić autobus dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mają prawo do odpoczynku, choć możliwości, aby je zrealizować bardzo niewiele. Wsparciem ma być tzw. polityka wytchnieniowa pozwalająca na odciążenie przepracowanych i zmęczonych rodziców. W Radomiu ich dorosłe dzieci mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych mieszkań.

W dwóch radomskich podstawówkach – nr 14 i 3 – będzie realizowany projekt „Dostępna szkoła”. Na jego realizację miasto pozyskało 1 mln 350 tys. zł z Fundacji „Fundusz Współpracy”. To pieniądze, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu przygotował przewodniki ułatwiające poznanie urzędu i poruszanie się po nim. Stanowią  kompendium wiedzy o tym, co i  gdzie załatwić.

Powiatowy Urząd  Pracy w Radomiu realizuje filmy o swojej działalności przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Powstaną materiały w języku migowym, ETR (czyli łatwym do czytania i rozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną) oraz z audiodeskrypcją dla osób niewidomych.

Trwa nabór zawodników do pierwszej w Radomiu drużyny piłkarskiej dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki projektowi „Aktywni bez barier” stworzonemu przez Fundację Kreatywnych Innowacji i współfinansowanego przez PFRON powstała możliwość przeprowadzenia tego ciekawego i nowatorskiego działania.

Do 10 października radomscy studenci legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem orzeczenia o niepełnosprawności mają czas na złożenie wniosków w programie „Aktywny samorząd”. Dokumenty przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy nie będzie likwidowany. Zarząd Powiatu Radomskiego odstąpił od takiego zamiaru. Powołał też nową placówkę edukacyjną – od 1 września rozpoczyna funkcjonowanie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chwałowicach.

Osoby niewidome, słabowidzące i niepełnosprawne ruchowo mogą już korzystać z nowoczesnego komputerowego sprzętu specjalistycznego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego.