• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: niepełnosprawni

Do 10 października radomscy studenci legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem orzeczenia o niepełnosprawności mają czas na złożenie wniosków w programie „Aktywny samorząd”. Dokumenty przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy nie będzie likwidowany. Zarząd Powiatu Radomskiego odstąpił od takiego zamiaru. Powołał też nową placówkę edukacyjną – od 1 września rozpoczyna funkcjonowanie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chwałowicach.

Osoby niewidome, słabowidzące i niepełnosprawne ruchowo mogą już korzystać z nowoczesnego komputerowego sprzętu specjalistycznego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego.

150 małych piosenkarzy, tancerzy, aktorów wystąpiło na scenie Zespołu Szkół Muzycznych podczas VI Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Radom 2019. Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci i młodzież zgłoszone przez 18 organizacji pozarządowych.

W DPS przy ulicy Wyścigowej działa już Dzienny Dom Pomocy. Będą mogły spędzać tutaj czas głównie dorośli niepełnosprawni lub starsze, niesamodzielne osoby oraz ich opiekunowie. Uruchomienie placówki to jeden z elementów tzw. polityki wytchnieniowej realizowanej przez miasto.

Weekendowy dom, gdzie rodzice lub opiekunowie mogą pozostawić swoje niepełnosprawne dorosłe dzieci i zająć się swoim życiem, czyli inaczej mówiąc odetchnąć, działa od niedawna w Bursie Szkolnej przy ul. Kościuszki.

Przez trzy dni, od środy, 22 maja, niepełnosprawni mieszkańcy będą symbolicznie rządzić Radomiem. Podczas XVI Radomskich Dni Godności nie zabraknie atrakcji i ciekawych wydarzeń. Mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani.

Zaledwie co trzecia osoba niepełnosprawna w Polsce jest aktywna zawodowo. To dlatego w tym roku Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizowany przez ZUS odbywa się pod hasłem „Żyj aktywnie!”. Dzisiaj, 17 maja, będzie można skorzystać z pomocy ekspertów ZUS i współpracujących instytucji.

Do końca marca niepełnosprawni studenci mieszkający w Radomiu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z nauką. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny realizuje program „Aktywny samorząd”

Miejska Biblioteka Publiczna digitalizuje i udostępni zasoby piśmiennicze parafii Diecezji Radomskiej. Projekt ma na celu przede wszystkim aktualizację strony Radomskiej Biblioteki Cyfrowej, tak by mogli z niej korzystać niepełnosprawni. Projekt został dofinansowany przez ministra kultury w wysokości prawie 50 tys. zł oraz budżetu miasta w kwocie niemal 36 tys. zł.