Nagroda dla Urzędu Marszałkowskiego

24 października 2007

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego został laureatem Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacje publiczne - administracja publiczna. Polska Nagroda Jakości to najstarszy i najważniejszy konkurs nagradzający firmy i organizacje publiczne za stosowanie światowych standardów jakości.

Jak informuje rzeczniczka marszałka Marta Milewska, pierwszym krokiem na drodze do TQM w urzędzie marszałkowskim było wdrożenie, a następnie doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000. System ten pozwolił usprawnić funkcjonowanie urzędu - usunąć zbędne biurokratyczne procedury, poprawić jakość usług, racjonalizować wydatkowanie środków publicznych. Wdrożył także system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy OHSAS 18001.