Nagroda marszałka

1 października 2007
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza VIII edycję Nagrody Marszałka. Jest ona przyznawana za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, organizacji życia społecznego i gospodarki, które mają istotne znaczenie dla rozwoju regionu i umacniania jego tożsamości oraz integracji społeczności województwa mazowieckiego. Kandydatów mogą zgłaszać: komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rady: powiatów i miast z terenu Mazowsza, stowarzyszenia, fundacje i organizacje: społeczno-kulturalne i naukowe.

Zgłoszenia zawierające dane osobowe kandydata, szczegółowe uzasadnienie jego zasług wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięć należy przesłać do 31 października br. na adres: Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Okrzei 35, 03 - 715 Warszawa.