Niebezpieczne odpady wyjeżdżają z ul. Ofiar Firleja. Mają zniknąć do 18 czerwca

22 kwietnia 2024

Firma, która wygrała przetarg ogłoszony przez miasto na likwidację składowiska niebezpiecznych odpadów znajdującego się przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu, usuwa je. Jak informuje radomska delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zawartość beczek i pojemników typu „mauzer” zostanie
unieszkodliwiona w instalacji termicznego przekształcania.

 

fot. WIOŚ Warszawa

 

Historia magazynowania odpadów na prywatnej działce jest bardzo długa. 6 lipca 2022 r. inspektorzy WIOŚ, policjanci i strażacy przeprowadzili na miejscu wspólne działania na terenie posesji. O niebezpiecznych odpadach zostali poinformowani przez okolicznych, zaniepokojonych mieszkańców. Ustalono wówczas, że w budynku zlokalizowanym przy zachodniej granicy posesji magazynowanych jest 48 pojemników typu „mauzer”( o pojemności 1 m sześć. każdy), 200 beczek metalowych i z tworzyw sztucznych (o pojemności 200 l każda) oraz 67 opakowań typu big-bag (o pojemności około. 1 m sześć. każdy).

Drugie pomieszczenie budynku było w całości wypełnione zbiornikami typu mauzer lub beczkami o pojemności 200 l zawierającymi niezidentyfikowane substancje. "Z uwagi na rozlokowanie odpadów, niemożliwe było ich zinwentaryzowanie. Ponadto na naczepie samochodu ciężarowego, którym dowożono odpady znajdowały się beczki metalowe i z tworzyw sztucznych o pojemności 200 l każda – 44 sztuk ustawione na drewnianych paletach" - podaje w komunikacie WIOŚ.

Badania przeprowadzonych przez Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Warszawie wskazały występowanie w badanych próbkach substancji niebezpiecznych.

WIOŚ w Warszawie skierował wniosek do prezydenta Radomia o podjęcie działań w celu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. Takie - choć działka jest prywatna - są przepisy, dlatego miasto musiało rozpisać przetarg na likwidację składowiska.

Termin zakończenia usuwania odpadów wyznaczony został na 18 czerwca br.

WIOŚ w Warszawie skierował także do Prokuratury Rejonowej w Radomiu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 183 par. 1 Kodeksu karnego ("Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8).

bdb

Tags