„Obywatelska Białoruś”

19 listopada 2007

„Obywatelska Białoruś” – to tytuł wystawy, którą od jutra będzie można oglądać w holu Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Żeromskiego 53. Ekspozycja zaprezentuje piętnastoletni dorobek białoruskiego trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych. Otwarcie jutro o godz. 11.

Gościem będzie Wiktor Nikołajewicz Korniejenko, bliski współpracownik Aleksandra Milinkiewicza. Jest jednym z założycieli pozarządowych organizacji społecznych w obwodzie homelskim, koncentrujących swoją uwagę na problemach samorządu lokalnego i obrony praw człowieka.