Oddaj krew

30 maja 2007
1 czerwca w Dniu Dziecka, w godz. 8 - 13 przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadzi akcję honorowego oddawania krwi przez pracowników urzędu. Do udziału w akcji mogą przystąpić także osoby, nie pracujące w magistracie, którym bliska jest idea podarowania potrzebującym szansy na powrót do zdrowia.