Pieniądze dla strażaków

11 września 2007

W ramach samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych "OSP - 2007", do jednostek z całego Mazowsza trafi ponad 15 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego. O pomoc mogły starać się gminy z całego Mazowsza.

Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 958 wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP na łączną sumę 41 328 626 zł. Wsparcie otrzyma 678 jednostek na kwotę ponad 15 mln zł. Z regionu radomskiego dofinansowanych zostanie 140 jednostek; otrzymaja one sprze wart ponad 4 mln zł.

Przekazane przez samorząd województwa mazowieckiego pieniądze umożliwiają lepsze wyposażenie  ochorniczych straż pożarnych w niezbędny sprzęt bojowy, przeciwpożarowy i ratownictwa drogowego.