Pojadą na kolonie

18 czerwca 2007

Około 1000 dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem będzie wypoczywać w tym roku na obozach i koloniach profilaktyczno-terapeutycznych nad morzem, w górach i nad jeziorami. Organizacją wypoczynku zajmą się 23  fundacje i stowarzyszenia (6 placówek z Warszawy i 17 z  Mazowsza), wyłonione w drodze konkursu ogłoszonego przez urząd marszałkowski. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 630 tys. zł.

Dofinansowane zostaną m.in: Radomskie Towarzystwo Dobroczynności (27 tys. zł), Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego w Radomiu (22 tys. zł), Caritas Diecezji Radomskiej (14 tys. zł), a także Stowarzyszenie „Dzieci naszej wsi”(29 tys. zł), Parafialny Zeseół Caritas z Szydłowca (15, 5 tys. zł), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Pionek (21,7 tys. zł).