Polityczny deal? Poparcie poprawek do budżetu państwa przez PO w zamian za głosy radnych PiS dla budżetu Radomia?

4 stycznia 2018

Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości apelują do prezydenta o wprowadzenie do budżetu Radomia na 2018 rok budowy oddziału rehabilitacyjnego dla szpitala i finansowego wsparcia dla kierunku lekarskim na UTH. Oba zadania kosztowałyby 20 mln zł.

 
Parlamentarzyści PiS apelują do prezydenta Witkowskiego

Parlamentarzyści PiS apelują do prezydenta Witkowskiego

  Przypomnijmy: budżet Radomia nie został uchwalony. Przewodniczący rady miejskiej zapowiedział, że zwoła sesję budżetową na 15 stycznia. - Mamy prośbę do pana prezydenta, aby wprowadził do budżetu inwestycję, jaką jest rehabilitacja. My rozpoczęliśmy ją - mówi posłanka Anna Kwiecień. Podkreśla, że oddział rehabilitacyjny na Giserskiej wymaga "absolutnie" przeniesienia do starego budynku ginekologii. - W 2015 roku została wykonana dokumentacja i teraz jest czas na to, by zrealizować tę inwestycję. Aby mieszkańcy Radomia mogli leczyć się w nowoczesnym oddziale rehabilitacyjnym - zaznacza posłanka dodając, że położenie oddziału generuje dodatkowe koszty (dowóz pacjentów na badania radiologiczne, wyżywienia, ochrona). Anna Kwiecień przypomina, że  w ciągu ośmiu lat prezydentury Andrzeja Kosztowniaka w radomskim Szpitalu Specjalistycznym zrealizowano inwestycje na poziomie 120 mln zł, w tym 36 mln zł były to środki unijne. Posłowie PiS wnioskują o wpisanie do budżetu na 2018 rok na oddział rehabilitacji 15 mln zł. Kolejny apel dotyczy wsparcia kwotą 5 mln zł kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym. - Naszym zdaniem prezydent Radosław Witkowski powinien zwrócić się do marszałka województwa mazowieckiego o wsparcie inwestycji dotyczącej kierunku lekarskiego - uważa poseł Andrzej Kosztowniak. Jego zdaniem takie pieniądze w budżecie Radomia także można znaleźć, bo dziś jego możliwości są znacznie większe, wpływy podatkowe większe i sytuacja gospodarcza lepsza. - Jeśli prezydent takich poprawek nie wniesie, to poprosimy o to naszych radnych - zapowiada poseł Wojciech Skurkiewicz. Poseł oczekuje, że również radomscy parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej poprą 11 stycznia w Sejmie poprawki do budżetu państwa na 2018 rok, gdzie zapisano 5 mln zł pomocy finansowej dla UTH i 28 mln 300 tys. zł na budowę al. Wojska Polskiego. Skurkiewicz nie ukrywa, że  jeśli posłowie Platformy tak uczynią, PiS będzie rozważał "dalsze działania" dotyczące poparcia budżetu miasta. Poseł Skurkiewicz nie złożył jednak  jednoznacznej deklaracji w tej sprawie. Podobnie odpowiada na pytania, czy radni PiS poprą budżet, jeśli zostaną wprowadzone ich poprawki. - Wszystko jest przed nami. Jak rozumiem pan prezydent tworzy większość, która będzie zdolna poprzeć budżet - stwierdza parlamentarzysta. Prezydent Witkowski nie zgadza się, że prawo nie pozwala samorządom na finansowanie szkolnictwa wyższego. - Mam związane ręce. Przepisy mówią, że prezydent może realizować tylko te zadania, które są w ustawie o samorządzie terytorialnym - mówi prezydent. Powołuje się przy tym na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącej ośrodka naukowego KUL. - Konkluzja RIO jest jednoznaczna, że takie zadanie wykracza poza zakres własny gminy. Gmina po prostu tego robić nie powinna. Finansowaniem szkolnictwa wyższego w Polsce zajmuje się państwo - wyjaśnia Witkowski. Jednocześnie nie wyklucza współpracy z uniwersytetem w inny sposób, choćby przy rozwoju przychodni akademickiej. Prezydent informuje, ze całkowity koszt budowy oddziału rehabilitacji, to około 56 mln zł. - Cały czas zabiegamy o finansowanie zewnętrzne. Marszałek ogłosił konkurs z zakresu inwestycji w ochronie zdrowia, ale na całe Mazowsze przeznaczył tylko 11 ml 300 tys. zł. My złożyliśmy wnioski na kwotę 6 mln zł m.in. na doposażenie SOR-u, remont poradni kardiologicznej, wyposażenie centralnej sterylizatorni - wymienia Radosław Witkowski. Zapewnia, że miasto dalszym ciągu będzie poszukiwać zewnętrznych źródeł dofinansowania rehabilitacji. bdb  
Tags