Tag: lekarski

Czy Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu wznowi w tym roku akademickim przyjęcia na pierwszy rok medycyny? Zależy to od opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która niedawno wizytowała kierunek lekarski na uczelni.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny dostanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki 11, 5 mln zł subwencji z przeznaczeniem na rozwój kierunku lekarskiego – poinformował szef resortu Przemysław Czarnek, który przyjechał do Radomia i wizytował uczelnię.

– Będę walczyć o utrzymanie kierunku lekarskiego – zapewnia w pierwszy dzień nowego roku akademickiego nowy rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego prof. Sławomir Bukowski. Uczelnia nadal nie wie, jakie zamiary wobec radomskiej medycyny ma Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

UTH w Radomiu poinformował, że przyjmuje do wiadomości treść rozporządzenia ministra zdrowia, które nie uwzględnia w bieżącym naborze na medycynę w radomskiej. Uczelnia Jednocześnie zapewnia, że studia na kierunku lekarskim prowadzone w uniwersytecie nie są zagrożone.

W roku akademickim 2020/21 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nie przyjmie kandydatów na I rok medycyny. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci starszych lat będą mogli kontynuować naukę na UTH.

Czy w tym roku będzie nabór na medycynę na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu? Kierunku lekarskiego nie ma w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia, które ustala limit przyjęć studentów na pierwszy rok. Uczelnia: To tylko projekt.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu ogłasza rekrutację na nowy rok akademicki na kierunku lekarskim, mimo że nie ma pewności, że zostanie on utrzymany. – Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego nie podjęło decyzji dotyczącej przyszłości medycyny w naszej uczelni – odpowiada rzecznik UTH.

Dr hab. Leszek Markuszewski jest nowym dziekanem wydziału lekarskiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Rektor uczelni powołał go na to stanowisko, mimo zastrzeżeń m.in. dotyczących przebiegu jego kariery naukowej. – Dokumenty mówią co innego – komentuje rzecznik UTH.

Decyzję: zamknąć, czy nie medycynę na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma podjąć na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Ma mu w tym pomóc opinia komisji, która kontrolowała uczelnię pod koniec listopada.

Władze, politycy wiedzieli, jakim dysponujemy potencjałem – mówił o bazie kierunku lekarskiego podczas konferencji prasowej rektor Uniwersytetu-Technologiczno-Humanistycznego. Prof. Zbigniew Łukasik odniósł się do zarzutów pod adresem medycyny, które sformułowała Polska Komisja Akredytacyjna.