Polska klasyfikacja działalności – czym są kody PKD?

17 marca 2020

Jesteś początkującym przedsiębiorcą? Zdajesz sobie zapewne sprawę, że zakładając firmę masz obowiązek określić rodzaj działalności, w której zamierzasz się specjalizować? Do tego celu służy kod PKD, który powinieneś wybrać już na etapie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  two smiling businesswomen working in office   Jeśli ten krok jeszcze przed Tobą, musisz wiedzieć, że kodów PKD do wyboru jest około 400. Jak wybrać ten właściwy? Kogo dotyczy PKD? Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do zakwalifikowania prowadzonej przez niego działalności do jednej z sekcji tematycznej przy zastosowaniu kodu PKD. Jest to 5-znakowy symbol, który wypełnić należy już w momencie wypełniania wniosku CEIDG-1. Do czego on służy? Ma określić, w jakiej branży działa dany przedsiębiorca. Standardowe kody można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Wpisując dane oznaczenia we wniosku elektronicznym, uzyskamy także podpowiedzi. Warto wiedzieć, że Polska Klasyfikacja Działalności uwzględnia ok. 400 takich kodów, które znajdują się w 21 sekcjach, a sekcje te w 99 działach. Jak poprawnie wybrać kod? Zdarza się, że firma działa w kilku, pokrewnych branżach. Jak zatem wybrać odpowiedni kod w takiej sytuacji? Najlepszym rozwiązaniem jest wskazanie dominującej działalności. Jeśli jednak trudno wybrać tylko jedną z nich, istnieje możliwość zaznaczenia nawet kilku kodów, które będą najbardziej zbliżone do charakteru prowadzonej działalności. Pomóc w wyborze konkretnego kodu może analiza wartości przychodów ze sprzedaży, która wyrażona zostanie procentowo. Wówczas łatwo zauważyć, z jakiej działalności zyski przeważają i na tej podstawie wybrać kod PKD. Wyznacznik rodzaju prowadzonej działalności może stanowić również liczba pracowników w poszczególnych działach. Jak prezentują się poszczególne sekcje, do której przypisana może zostać nasza firma? Programy, które automatycznie wyszukują kody PKD działają na podstawie słów kluczowych. Poniżej przykład kilku z nich: budownictwo. handel hurtowy i detaliczny, górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, transport, informacja i komunikacja, administracja publiczna, edukacja, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Co, gdy kod nie zostanie nadany? Podstawą PKD stanowi rozporządzenie Rady Ministrów uchwalone na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o statystyce publicznej. Co więcej, przewiduje ona odpowiedzialność karną za brak nadania stosownego kodu prowadzonej działalności. Ponadto, karze podlega nie tylko osoba, która nie nada kodu, ale i taka, która przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym. Grozi jej kara grzywny, a także ograniczenia bądź pozbawienia wolności do dwóch lat. Na uwadze należy mieć jednocześnie fakt, iż organy skarbowe mają prawo zakwestionowania czynności, które są wykonywane poza PKD, a tym samym odmówić odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Kod PKD może mieć również znaczenie przy przydzielaniu dotacji i różnych form finansowania działalności. Zdarza się, że dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na działalność gospodarczą, która jest określona za pomocą konkretnego kodu PKD.
Tags