• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Powstaje plan „Strefa przylotniskowa”. Ulica Lubelska ma stać się wizytówką Radomia

25 listopada 2020

Miasto zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strefa przylotniskowa” . Dokument ma określić przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Urbaniści chcą m.in. by ul. Lubelska stała się reprezentacyjnym korytarzem prowadzącym z centrum miasta do lotniska.

 

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu będzie rozpatrywany 30 listopada na sesji rady miejskiej. - Trwająca rozbudowa lotniska to dla naszego miasta duża szansa na rozwój, w tym m.in. na zwiększone zainteresowanie ze strony inwestorów. Chcemy zatem stworzyć odpowiednie warunki do powstania i rozwoju przylotniskowej strefy aktywności gospodarczej. Odpowiednie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają spowodować, że z czasem powstaną spójne strefy usługowe oraz przemysłowo-magazynowe - wyjaśnia prezydent Radosław Witkowski.

Wzdłuż ulicy Lubelskiej i alei Wojska Polskiego

Miejscowy plan będzie obejmował tereny położone wzdłuż ulicy Lubelskiej, alei Wojska Polskiego, a także położone w rejonie ulic: Odrodzenia, Komunalnej, Kaszubskiej, Litewskiej, Wrocławskiej i Porannej. - Punktem wyjścia przy tworzeniu planu będzie wstępna koncepcja opracowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Zakłada ona stworzenie zwartej strefy gospodarczej, która będzie obejmować tereny położone pomiędzy śródmieściem a lotniskiem. Zależy nam na tym, aby w tej części miasta zostały dokładnie określone funkcje poszczególnych terenów i aby nie mieszała się np. drobna zabudowa mieszkaniowa ze strefą przemysłową czy usługową - tłumaczy wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Wizytówka dla przyjeżdżających koleją

Planistom zależy na tym, żeby inwestycje budowlane związane z lotniskiem lokowały się w miejscach właściwych nie tylko z punktu widzenia komercyjnego, ale również urbanistycznego, a ul. Lubelska stała się reprezentacyjnym korytarzem prowadzącym z centrum miasta do lotniska. Według przygotowanej koncepcji ulica Lubelska, wraz ze zlokalizowanymi wzdłuż niej strefami usługowymi i przemysłowo-magazynowymi powinna stać się wizytówką Radomia dla osób przyjeżdżających koleją na lotnisko w Radomiu. Jednym z głównych elementów jest zmiana zagospodarowania sąsiedztwa przystanku kolejowego planowanego pod wiaduktem ul. Lubelskiej. Jest to okazja do rozbudowy śródmieścia, które obecnie kończy się raptownie po zachodniej stronie linii kolejowej. Drugim kluczowym elementem koncepcji jest konsolidacja obecnych oraz uwolnienie nowych terenów przemysłowo-magazynowych w sąsiedztwie al. Wojska Polskiego.

Źródło: UM Radom, fot. Łukasz Wójcik/UM Radom

Tags

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *