Powstanie obwodnica Zwolenia. Projekt ma być gotowy w 2023 roku

15 lipca 2020

Pięć ofert wpłynęło w przetargu ogłoszonym przez mazowiecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zaprojektowanie 9-kilometrowej obwodnicy Zwolenia w ciągu DK79. Została ona ujęta w projekcie Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

  zwolen   Najniższą ofertę na kwotę 2 mln 391 tys. 292,20 zł złożyła firma Multiconsult Polska. Pozostałe oferty złożyli na kwoty: 2 mln 767 tys. 315,50 zł - Lafrentz Polska, 2 mln 907 tys. 535,50 zł - Mosty Katowice, 3 mln 911 tys. 400 zł - Konsorcjum: MPRB (lider), MP-MOSTY (partner), MP INFRA (partner), 2 mln 677  tys. 316,40 zł -  Value Engineering. - Zakładamy, że umowa z projektantem, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w IV kwartale 2020 roku. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 35 miesięcy od daty jej zawarcia.  Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na koniec 2023 roku - informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka GDDKiA w Warszawie. Jak dodaje, zadaniem projektanta będzie wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. Przewiduje się, że nowa droga zaprojektowana zostanie w układzie północ-południe, po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości. Początek obwodnicy planowany jest na węźle projektowanym na skrzyżowaniu DK79 oraz przyszłej drogi ekspresowej S12. Jednoznaczny przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej. Obwodnica Zwolenia pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 12 i 79.  Będzie ona także powiązana z realizacją innego obejścia miejscowości, bardziej na południe, czyli obejścia Lipska. - Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami. Prace nad tym ciągiem również trwają - zapewnia rzeczniczka. kat Fot. GDDKiA Warszawa
Tags