Praktykuj u marszałka Mazowsza

9 czerwca 2015

Już w najbliższe wakacje studenci uczący się i jednocześnie zameldowani na Mazowszu będą mogli odbyć płatne praktyki zawodowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz jego delegaturach. Nabór wniosków rusza dzisiaj ( 9 bm.).

  r3d1nFqGiWmso2uDZA,8284   - W ramach autorskiego programu urzędu marszałkowskiego na studentów czeka 110 miejsc. Będą się one odbywać w siedzibie urzędu marszałkowskiego – w Warszawie lub w jednej z jego delegatur w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce lub Radomiu. Co ważne, oferowane przez urząd praktyki będą płatne - informuje rzeczniczka marszałka Mazowsza Marta Milewska. Studenci będą mogli wybrać, w jakim departamencie, kancelarii czy delegaturze chcą odbyć praktykę. Jednak ich wybór powinien być zbieżny z ich kierunkiem studiów. Preferowane będą m.in.: prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia, kulturoznawstwo oraz informatyka. Praktyki będą trwały jeden miesiąc i obejmą 150 godzin zegarowych. - W tym czasie praktykanci poznają specyfikę działania urzędu marszałkowskiego, a także praktykę stosowania prawa administracyjnego, zasady przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz urzędu oraz z jego klientami. W praktyce sprawdzą, jak realizowane są sprawy urzędowe, a przede wszystkim poznają kulturę organizacyjną urzędu - wylicza rzeczniczka. W tajniki pracy urzędu wprowadzi praktykanta jego opiekun, czyli jeden z pracowników urzędu. Praktyki będą odbywały się zgodnie z przygotowanym wcześniej przez opiekuna programem. Dodatkowo studenci wezmą udział w trzech wykładach tematycznych prowadzonych przez pracowników urzędu. Zapoznają się podczas nich m.in. ze strukturą, organizacją oraz kulturą organizacyjną urzędu, a także trybem i zasadami wydawania decyzji administracyjnych, przygotowywania aktów prawa wewnętrznego oraz udostępniania informacji publicznej. Trzecie ze spotkań poświęcone będzie samorządowi województwa mazowieckiego. Do 19 czerwca przyjmowane będą wnioski na odbycie praktyk w lipcu, natomiast do 30 czerwca mają czas ci studenci i absolwenci, którzy chcą odbyć praktyki w sierpniu i wrześniu tego roku. Uproszczone formularze wniosków o odbycie praktyk zawodowych wraz z regulaminem praktyk dostępne są na stronie urzędu www.mazovia.pl (w zakładce Komunikaty/Konsultacje społeczne).  Zgłoszenia można składać osobiście w punktach kancelarii ogólnej UMWM w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, Skoczylasa 4, Kłopotowskiego 5, Okrzei 35 lub w delegaturach urzędu w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu lub Ostrołęce, a także wysyłać pocztą na adres ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. (kat)   W przypadku pytań lub wątpliwości należy pisać na adres: praktyki@mazovia.pl.  
Tags