• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: studenci

Studenci będą uczestniczyć w redagowaniu czasopisma, promować w mediach placówkę, wspomagać ją w formie wolontariatu. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny i Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu podpisały umowę o współpracy.

Do 10 października radomscy studenci legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem orzeczenia o niepełnosprawności mają czas na złożenie wniosków w programie „Aktywny samorząd”. Dokumenty przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W roku akademickim 2020/21 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nie przyjmie kandydatów na I rok medycyny. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci starszych lat będą mogli kontynuować naukę na UTH.

Panuje przekonanie, że tylko na łatwiejszych, mniej wymagających kierunkach studiów studenci mogą znaleźć czas na pracę. Jest to błędne przekonanie, o czym świadczą liczne wypowiedzi studentów prawa, medycyny, czy farmacji, którzy z dumą chwalą się, że od pierwszego roku utrzymywali się zupełnie sami.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z przejściem korowodu z okazji Wiosny Studenckiej, dzisiaj, 23 maja, w godz. około 14-16 wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i komunikacji miejskiej (od osiedla Akademickiego do Śródmieścia).

Galeria „Resursa” zaprasza dzisiaj, 11 kwietnia, o godz. 18 na otwarcie wystawy prac studentów Katedry Architektury i Wzornictwa Wydziału Sztuki UTH w Radomiu. Projekty pokazują nowe spojrzenie na przestrzenie zabytkowego XIX-wiecznego budynku Resursy Obywatelskiej od początku przeznaczonego na działalność kulturalną.

Studenci wyższych uczelni zainteresowani podjęciem pracy w Radomiu mogą ubiegać się o stypendia stażowe. Przyznaje je miasto i ono też zachęca do składania wniosków w tej sprawie.

Do końca marca niepełnosprawni studenci mieszkający w Radomiu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z nauką. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny realizuje program „Aktywny samorząd”

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z korowodem z okazji Wiosny Studenckiej, w czwartek, 17 maja, w godz. około 13-15 wystąpią utrudnienia w ruchu i komunikacji miejskiej między osiedlem Akademickim i Śródmieściem.

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza do oglądania wystawy grafiki warsztatowej studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Swoje prace zaprezentują słuchacze pierwszego roku Wydziału Malarstwa.