Prezydent zaprasza

16 kwietnia 2007

Prezydent Radomia zaprasza do zgłaszania kandydatów na Członków Zespołu Konsultacyjnego
ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi.

Jak informuje rzeczniczka magistratu Ryszarda Kitowska w najbliższym czasie zostanie powołany Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi w Radomiu jako organ opiniodawczo - doradczy dla władz samorządowych. W skład zespołu wejdą przedstawiciele aktywnych, radomskich organizacji pozarządowych - przedstawiciel Rady Miejskiej w Radomiu oraz pracownicy Urzędu Miejskiego merytorycznie odpowiedzialni za współpracę.

Pisemne zgłoszenia kandydatów, wyłonionych decyzją (uchwałą) zarządu organizacji wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - pok. 182 do7 maja br.