Przetarg na dokumentację i budowę S12 od Przysuchy do Wieniawy. Droga ma powstać za kilka lat

19 września 2023

Będzie kolejny przetarg na opracowanie i budowę odcinka S12. Tym razem odcinka od Przysuchy do Wieniawy o długości 14,7 km. Dokumentacja dotycząca zamówienia została przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szczegóły za kilka dni pojawią się na platformie zakupowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Mapka : GDDKiA Warszawa

 

Nowa trasa ma za zadanie przejąć ruch bardzo zatłoczonej DK nr 12 i połączyć w sposób szybki i bezpieczny centrum kraju z południową częścią województwa mazowieckiego i Lubelszczyzną. 

Zmiana otoczenia i dwa węzły

Jak informuje GDDKiA, budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na każdej jezdni przyniesie wiele zmian w otoczeniu. Przebudowane zostaną w niezbędnym zakresie wszystkie drogi lokalne, które będą kolidowały z nową trasą, tak aby przywrócić naruszone połączenia drogowe i dojazdy do posesji. Pojawią się nowe elementy infrastruktury drogowej przeznaczone dla pieszych i rowerzystów, a także liczne inne obiekty inżynierskie oraz systemy odwonienia i urządzenia ochrony środowiska. Na trasę będziemy mogli się w przyszłości dostać bądź z niej zjechać, za pomocą dwóch węzłów drogowych, jakie będą dostępne na tym odcinku: Przysucha i Wieniawa. 

Preferowany wariant B

W przypadku odcinka na wschód od Radomia toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej  GDDKiA wskazała jako preferowany wariant B (kolor brązowy) z podwariantem AB (patrz mapka poniżej). Wybrany wariant o długości około 67 km przebiega przez teren gmin: Orońsko, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice).  

Jak już pisaliśmy, przetarg na pierwszy odcinek S12: granica województwa łódzkiego - Przysucha został ogłoszony nieco ponad dwa tygodnie temu. Nowa trasa o długości 14,4 km prowadzić będzie przez teren gmin Gielniów i Przysucha. Będą to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy wraz z pasem awaryjnym. Obie jezdnie będą oddzielone pasem rozdziału o szerokości co najmniej 5 m. 

Droga ekspresowa S12 będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

kat, bdb

Tags