Radni wojewódzcy podsumowali 2020 rok. Zarząd Mazowsza z absolutorium

22 czerwca 2021

Radni udzielili zarządowi województwa mazowieckiego wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Głosowanie podczas dzisiejszego posiedzenia sejmiku zakończyło się wynikiem 26 do 24. Za skwitowaniem byli radni Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i radny niezrzeszony. Przeciw – radni z Prawa i Sprawiedliwości.

 

Zarząd województwa uzyskał absolutorium (fot. mazovia.pl)

 

– Rok 2020 nie należał do najłatwiejszych. Pandemia przyniosła ze sobą dużą niepewność i obawę czy zdołamy zrealizować zamierzone cele i inwestycje. Na szczęście mimo ciężkiego początku udało się – podsumował marszałek Adam Struzik dziękując za zaufanie w imieniu swoim i wszystkich członków zarządu.

Siły na walkę z COVID

Marszałek przypomniał, że praktycznie od marca wszystkie siły skierowane były na walkę z COVID-19. Nie odstąpiliśmy jednak ani od realizacji naszych autorskich programów wsparcia, ani zadań związanych chociażby z poprawą jakości dróg na Mazowszu. Warto również wspomnieć o realizowanym przez nas projekcie unijnym, którego wartość dziś to ponad 360 mln zł. To właśnie dzięki niemu szpitale na Mazowszu otrzymywały i wciąż otrzymują niezbędne wsparcie w postaci środków ochrony indywidualnej czy specjalistycznego sprzętu. Myślę, że jako samorząd województwa zdaliśmy egzamin z pomocniczości. Nasze decyzje w obliczu pandemii były, można powiedzieć, natychmiastowe – ocenił marszałek.

Budżet województwa mazowieckiego w ciągu ostatnich kilu lat jest mocno proinwestycyjny. Wicemarszałek Rafał Rajkowski przypomniał, że w ubiegłym roku pula przeznaczona na inwestycje to ponad 755 mln zł. - Praktycznie jedną trzecią wydatków przeznaczamy właśnie na inwestycje drogowe, w ochronie zdrowia, instytucjach kultury czy oświatowych - wylicza wicemarszałek.

Mazowsze regionalne w Polsce Wschodniej

Rok 2020 to również czas intensywnego przygotowywania się i rozmów na temat przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Po raz pierwszy UE patrzy na nasz region jako na dwie jednostki statystyczne: Mazowsze regionalne zostanie włączone do programu operacyjnego Polska Wschodnia. Jako region słabiej rozwinięty będzie także mógł liczyć na spore środki w ramach polityki spójności – ponad 1,5 mld euro, co razem z 400 mln euro z programu Polska Wschodnia da wsparcie dla tego regionu porównywalne z tym w ramach obecnej perspektywy – zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W ubiegłym roku na inwestycje w służbie zdrowia władze Mazowsza przeznaczyły ponad 314 mln zł, na inwestycje drogowe – 248 mln zł, a na inwestycje w kulturze – 74 mln zł.

3,5-miliardowy budżet

W 2020 r. dochody województwa wyniosły ponad 3,5 mld zł, z czego blisko 2,8 mld zł stanowiły dochody podatkowe (CIT – ponad 2,4 mld zł i PIT – ponad 380 mln zł). Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 206 mln zł. Kwota długu na koniec 2020 r. wyniosła ponad 945 mln zł.

W 2020 r. wydatki województwa wyniosły ponad 3,3 mld zł. Największą pulę - ponad 755 mln zł stanowiły wydatki na inwestycje oraz janosikowe – 593 mln zł. Na modernizację i budowę dróg wojewódzkich władze regionu przeznaczyły ponad 248 mln zł. Najwyższą pozycją w ramach budżetu inwestycyjnego było zdrowie. – Na modernizację i doposażenie naszych placówek medycznych przeznaczyliśmy ponad 314 mln zł.  Stabilna sytuacja regionu pozwoliła na zrealizowanie wielu ważnych i potrzebnych inwestycji w mazowieckich szpitalach - zaznacza członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. Np. w szpitalu w Radomiu udało się utworzyć ośrodek udarowy. 

Na terenie regionu radomskiego zrealizowano m.in. następujące inwestycje:

  •  rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 Klwów - Szydłowiec (kontynuacja, 11,5 mln zł);
  • przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji na potrzeby bloku operacyjnego  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Wartość zadania to 8,4 mln zł, w tym 8,3 mln zł to środki województwa;
  • utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym – całkowita wartość inwestycji to 7,37 mln zł, w tym 7,3 mln zł to środki województwa;
  • modernizacja zespołu transformatorów wraz z szynami zasilającymi oraz przebudowa rozdzielni niskiego napięcia w  Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Wartość zadania to 2,5 mln zł;
  • budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej – etap II - całkowita wartość inwestycji to 857 tys. zł;

wymiana dwóch dźwigów towarowych w szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach. Wartość -  81,7 tys. zł; w tym 78,4 tys. zł to środki województwa.

kat, bdb

Tags