• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: absolutorium

Radni udzielili zarządowi województwa mazowieckiego wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Głosowanie podczas dzisiejszego posiedzenia sejmiku zakończyło się wynikiem 26 do 24. Za skwitowaniem byli radni Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i radny niezrzeszony. Przeciw – radni z Prawa i Sprawiedliwości.

Radomscy radni nie udzielili prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019, a wcześniej odrzucili związane z tym sprawozdanie finansowe. Wynik był identyczny, jak przy głosowaniu nad wotum zaufania.

Uchwała rady miejskiej w sprawie nieudzielenia prezydentowi Radomia absolutorium za 2018 rok pozostaje nieważna. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę rady na orzeczenie kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radni Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzają się z decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, która uznała, że uchwała o nieudzieleniu prezydentowi Witkowskiemu przez radę absolutorium z wykonania budżetu Radomia za 2018 rok jest nieważna. Samorządowcy z PiS zaskarżyli uchwałę RIO do WSA.

– Orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej pokazuje, po czyjej stronie jest prawda. Decyzja radnych Prawa i Sprawiedliwości, by głosować przeciwko nieudzieleniu prezydentowi absolutorium była polityczna – przekonuje szefowa klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w radzie miejskiej. Radni PiS rozważają, czy nie odwołać się do sądu.

Uchwała rady miejskiej w sprawie nieudzielenia prezydentowi Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok jest nieważna – orzekło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Uznało ono, że rada miejska w istotny sposób naruszyła przepisy o samorządzie gminnym.

– Rada miejska naruszyła przepisy ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych i rachunkowości – twierdzi prezydent Radosław Witkowski i kieruje do Regionalnej Izby Obrachunkowej skargę na niezatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz nieudzielenie absolutorium za 2017 rok.

Radny Jan Pszczoła z Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie może reprezentować partii, także na forum rady miejskiej, ani kontaktować się z mediami. Zabronił mu tego zarząd miejski partii po tym, jak radny głosował przeciwko udzieleniu prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu absolutorium za 2017 rok.

Prezydent Radomia nie otrzymał od rady miejskiej absolutorium za 2017 rok. Zdecydowały głosy radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz bezpartyjnych.To pierwszy taki przypadek w historii radomskiego samorządu po 1989 roku. – To polityka – komentuje Radosław Witkowski.

Radosław Witkowski cieszy się z nadwyżki operacyjnej w budżecie Radomia i z dobrej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale radni PiS nie udzielą mu poparcia. Sesja, na której radni będą oceniać wykonanie przez prezydenta budżetu za 2017 rok i głosować nad udzieleniem mu absolutorium odbędzie się w poniedziałek. Dziś już wiadomo, jak może przebiegać.