• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Radny Szary pyta, czy wiceprezydent Semik nie lubi dyrektora Pluty. „Nie dziwi nic”

28 sierpnia 2018

– Odwołał pan dyrektora szkoły muzycznej, bo dostał wysoką nagrodę z ministerstwa edukacji i zorganizował koncert, podczas którego na sali nie było wolnych miejsc? Czy pan nie lubi dyrektora Pluty? – pytał wiceprezydenta Semika szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Marek Szary.

 

semik

 

Przewodniczący klubu radnych PiS z pytaniem wystąpił na poniedziałkowej sesji rady miejskiej w punkcie „interpelacje i zapytania radnych”. Szary twierdził również, że zarządzenie, którym prezydent odwołuje Roberta Plutę zostało podjęte z naruszeniem prawa.

Przypomnijmy: zarządzenie prezydenta ukazało się w Biuletynie Informacji publicznej 23 sierpnia i z tym też dniem nastąpiło odwołanie dyrektora Zespołu Szkól Muzycznych. Prezydent powierzył jednocześnie pełnienie obowiązków szefa placówki Jerzemu Ciecielągowi. Wiceprezydent Semik obszernie uzasadniał odwołanie Pluty, zarzucając mu m.in. skonfliktowanie z radą pedagogiczną i rodzicami.

Decyzji prezydenta i sposobu odwołania dyrektora „muzycznej” bronił podczas sesji Karol Semik. – „Nie dziwi nic”, po trzykroć „Nie dziwi nic” – zacytował wiceprezydent słowa znanej piosenki. – Pan radny Szary objawił nam się jako omnibus merytoryczny, tym razem prawnik. O tym, czy zarządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa zdecyduje sąd administracyjny, do którego pan Pluta może się odwołać – objaśniał wiceprezydent. Zapewniał, że „lubi i szanuje pana dyrektora Plutę”. – Ale pan dyrektor Pluta nie lubi i nie szanuje prawa, nauczycieli, rodziców i związków zawodowych. Uzasadnienie zawiera fakty i tylko fakty – zapewniał Semik. Podkreślał, że organ prowadzący (czyli miasto) odpowiada za szkoły, a więc zarazem uczniów i rodziców. – Jeśli pan – zwrócił się do Szarego – ma jakieś wątpliwości, niech pan poprosi pana Ciecieląga o spotkanie z nauczycielami i usłyszy od nich, co mają do powiedzenia – radził wiceprezydent Semik.

bdb

 

Tags

Dodaj komentarz