Są dziekani i prodziekani

28 września 2007

Nowy wydział  - sztuki - Politechniki Radomskiej ma już władze. Wczoraj na pierwszej radzie wydziału zdecydowano, że jego dziekanem zostanie prof. Aleksander Olszewski, prodziekanem d.s. dydaktycznych i studiów niestacjonarnych prof. Andrzej Markiewicz, a prodziekanem d.s. studenckich i studiów stacjonarnych dr Wiesław Jelonek.

Wydział sztuki PR jest najmłodszym, szóstym na uczelni. Decyzją ministra edukacji narodowej otrzymal takie uprawnienia miesiąc temu, wcześniej funkcjonował jako katedra.