• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Sąd zajmie się sprawą byłej dyrektorki „Czachowskiego”. Nie ma zgody na warunkowe umorzenie

13 stycznia 2020

Sąd nie zgodził się na warunkowe umorzenie sprawy przeciwko byłej dyrektorce III Liceum Ogólnokształcącego im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. Danuta W. jest oskarżona o poświadczenie nieprawdy w dokumentach szkolnych i osiągnięcie z tego tytułu korzyści majątkowej.

P1140077   Przypomnijmy: Prokuratura przedstawiła Danucie S. dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy poświadczenia nieprawdy w dziennikach lekcyjnych Gimnazjum PWT w Radomiu i III LO w Radomiu oraz księdze zastępstw tym liceum w zakresie realizacji zajęć lekcyjnych w obu tych placówkach w roku szkolnym 2016/2017.  Z analizy dokumentów wynikało, że w ponad 130 przypadkach obowiązki dydaktyczne jako nauczycielka w-f podejrzana wykonywała jednocześnie w tych samych godzinach, albo też zajęcia się nie odbyły i pobrała z tego tytułu nienależne wynagrodzenie. Działała tym samym na szkodę miasta. Czyn ten zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W drugim przypadku w związku z pełnioną w roku szkolnym 2016/2017 funkcją dyrektora "Czachowskiego" Danucie S. zarzucono niedopełnienie obowiązków polegające na niezamieszczeniu w sześciu kolejnych aneksach do arkusza organizacyjnego szkoły przesyłanych do prezydenta Radomia informacji dotyczących przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a następnie świadczeniu rehabilitacyjnym, nauczyciela w-f, a także o rozwiązaniu z tym nauczycielem stosunku pracy w listopadzie 2016 roku. Drugi czyn zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Nie będzie umorzenia W styczniu 2019 roku, z chwilą otrzymania pisma informującego o przedstawieniu prez prokuraturę Danucie S. zarzutów, prezydent Radomia zawiesił ją w pełnieniu obowiązków. Dzisiaj w Sądzie Rejonowym w Radomiu odbyło się niejawne posiedzenie w sprawie Danuty W. Jej obrońca złożył wniosek o warunkowe umorzenie na okres jednego roku oraz orzeczenie świadczenia pieniężnego w kwocie 500 zł na cel wskazany przez sąd. - Sąd uznał, że dla wydania prawidłowej decyzji konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego. Niezbędna jest kompleksowa ocena dowodów, by w sposób rzetelny ustalić okoliczności popełnienia zarzucanych oskarżonej czynów, jej motywacje, rodzaj i postać jej zamiaru, stopień zawinienia i stopień społecznej szkodliwości zarzucanych jej czynów, a także rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa. A to może nastąpić po jedynie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego na rozprawie głównej - mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza. Pierwszą rozprawę zaplanowano na 2 marca. bdb        
Tags

Jedna odpowiedź do “Sąd zajmie się sprawą byłej dyrektorki „Czachowskiego”. Nie ma zgody na warunkowe umorzenie”

  1. MrT pisze:

    Czy tak trudno pisać dokładnie? Zdecydujcie się Danuta W czy Danuta S?
    Wiadomo, że Pani S będzie mata żyć i kombinować, już raz wywinęła się wymiarowi sprawiedliwości, więc teraz też o tym myśli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *