Seminarium o odnawialnych źródłach energii na PR

26 marca 2007

III Międzynarodowe Seminarium "Odnawialne źródła energii” odbędzie się 28 marca O GODZ. 10w auli A-1 Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej przy ulicy Krasickiego 54.

Celem seminarium jest uświadomienie korzyści ekologicznych i ekonomicznych wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii. Tematyka seminarium obejmuje następujące zagadnienia: uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii, odnawialne źródła energii a ochrona środowiska, ekologiczna ocena obciążenia środowiska produktami, alternatywne źródła energii w krajach europejskich a problem odpadów, uwzględnianie treści ekologicznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, edukacyjne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wzbudzanie świadomości ekologicznej młodzieży poprzez działania na rzecz środowiska