Solidarni z Ukrainą. Dzieci będą się uczyć polskiego i uczestniczyć w bibliotecznych zajęciach

3 października 2022

Dzisiaj, 3 października o godz. 17 w MBP w Radomiu startują lekcje nauki języka polskiego w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi, różni, ważni” organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a finansowanego przez fundację Save the Children International. Są one darmowe.

 

Na zajęcia zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna

 

W ramach Cyfrowych Centrów Edukacji, dzięki pomocy ukraińskiej nauczycielki radomska biblioteka udzieli wsparcia dzieciom, które uczą się zdalnie. Zajęcia będą odbywały się codziennie w siedzibie głównej  MBP przy ulicy Piłsudskiego 12 (czytelnia czasopism). Uczniowie i uczennice z Ukrainy będą mieć możliwość nauki online zgodnie z ukraińskim programem nauczania, co pozwoli im być na bieżąco z materiałem w czasie pobytu w Polsce, a ukraińscy uczniowie polskich szkół otrzymają dodatkowe wsparcie w nauce.

Dopołudniowe zajęcia dla dzieci to możliwość nauki języka polskiego oraz czytania z nauczycielką języka polskiego jako obcego, która dotychczas ma duże osiągnięcia w pracy z grupą dzieci ukraińskich. Lekcje ruszają już 8 października o godz. 9 w sali wystawienniczej przy Piłsudskiego 12. Lekcje cykliczne -  w każdą sobotę.

Kolejną ważną aktywnością do której zachęca MBP to zajęcia przy ul. Osiedlowej 9 - w czwartki o godz. 17. - Dzięki tym zajęciom dzieci i młodzież z Ukrainy nawiążą relacje z rówieśnikami z Polski i będą razem korzystać z oferty biblioteki, co pomoże im w integracji z lokalną społecznością i w adaptacji do polskiego systemu edukacji (jeśli będą mieszkać w Polsce przez dłuższy czas). Natomiast dzieci z Ukrainy będą mogły uczestniczyć w kreatywnych zajęciach rozwojowych z zakresu STEAM, w zajęciach artystycznych, a także w relaksujących zajęciach ruchowych Team Up, co pozwoli im rozwijać ich potencjał, zainteresowania, hobby i uzdolnienia w przyjaznej, bezpiecznej bibliotecznej atmosferze.

Lekcje biblioteczne (do których wciąż można zgłaszać grupy przedszkolne, a także klasy do których uczęszczają dzieci z Ukrainy) to zajęcia prowadzone przez doświadczoną bibliotekarkę, która odkrywa dzieciom możliwości wynikające z korzystania z księgozbioru i zasobów bibliotecznych. Dokonuje tego poprzez animację czytelniczą, w sposób przystępny dla dzieci - zabawę. Lekcje dostosowywane do kategorii wiekowej grupy. Na zajęciach będzie również obecny tłumacz, który będzie wspierać dzieci i wyjaśniać niezrozumiałe kwestie. Lekcje będą odbywać się we wtorki lub czwartki (zgodnie z ustaleniami) o godz. 11 przy ul.  Piłsudskiego 12, do polowy listopada, a od drugiej polowy w filii nr 1 przy ul. Osiedlowej 9 na Ustroniu.

Zapisy na wszystkie zajęcia na www. mbpradom.pl w zakładce Solidarni z Ukrainą.

 

 

 

Tags