• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Sprawa byłej dyrektorki III LO. Prokurator domaga się kary pozbawienia wolności w zawieszeniu

15 października 2021

Ze względu na złożoność sprawy sąd odroczył wydanie wyroku w sprawie przeciwko byłej dyrektorce III Liceum Ogólnokształcącego im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. Danuta S. jest oskarżona o poświadczenie nieprawdy w dokumentach szkolnych i osiągnięcie z tego tytułu korzyści majątkowej.

 

 

Proces sądowy dobiegł końca. - Na ostatniej rozprawie zeznania składał ostatni świadek, były wiceprezydent Radomia Karol Semik. Oskarżyciel publiczny wniósł o uznanie oskarżonej za winną zarzucanych jej czynów i wymierzenie jej łącznej kary jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres trzech lat próby, nałożenie obowiązku informowania sądu o przebiegu okresu próby, wymierzenie grzywny, nałożenie zakazu pełnienia funkcji kierowniczych przez okres pięciu lat, podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz zasądzenie kosztów postępowania. Obrońca oskarżonej wniósł o uniewinnienie. Sąd z uwagi na zawiłość sprawy postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku do 22 października - mówi Arkadiusz Guza, rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu.

Dwa zarzuty dla Danuty S.

Przypomnijmy: Prokuratura przedstawiła Danucie S. dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy poświadczenia nieprawdy w dziennikach lekcyjnych Gimnazjum PWT w Radomiu i III LO w Radomiu (oba znajdowały się w tym samym budynku) oraz księdze zastępstw w tym liceum w zakresie realizacji zajęć lekcyjnych w obu tych placówkach w roku szkolnym 2016/2017.  Z analizy dokumentów wynikało, że w ponad 130 przypadkach obowiązki dydaktyczne jako nauczycielka w-f podejrzana wykonywała jednocześnie w tych samych godzinach, albo też zajęcia się nie odbyły i pobrała z tego tytułu nienależne wynagrodzenie. Działała tym samym na szkodę miasta. Czyn ten zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W drugim przypadku w związku z pełnioną w roku szkolnym 2016/2017 funkcją dyrektora "Czachowskiego" Danucie S. zarzucono niedopełnienie obowiązków polegające na niezamieszczeniu w sześciu kolejnych aneksach do arkusza organizacyjnego szkoły przesyłanych do prezydenta Radomia informacji, dotyczących przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a następnie świadczeniu rehabilitacyjnym, nauczyciela w-f, a także o rozwiązaniu z tym nauczycielem stosunku pracy w listopadzie 2016 roku. Drugi czyn zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Wygrała konkurs

Prokuraturę o ewentualnych nieprawidłowościach w "Czachowskim" powiadomił prezydent Radomia. Miasto przeprowadziło też kontrolę w szkole. Wiceprezydent Karol Semik chciał odwołać dyrektorkę III LO jeszcze w 2017 roku, ale nie wyraziło na to zgody kuratorium oświaty. Przed wakacjami 2017 roku kobieta wygrała konkurs na dyrektora III LO na kolejną kadencję i miasto musiało ją powołać na stanowisko, ponieważ śledztwo prokuratorskie toczyło się "w sprawie", a nie "przeciwko". W styczniu 2019 roku, z chwilą otrzymania pisma informującego o przedstawieniu przez prokuraturę Danucie S. zarzutów, prezydent Radomia zawiesił ją w pełnieniu obowiązków.

Bożena Dobrzyńska

Tags