• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Sprawa mandatu prezydenta Witkowskiego wraca do Radomia. NSA uznał skargę kasacyjną wojewody

28 czerwca 2018

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie mandatu prezydenta Radosława Witkowskiego i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższego szczebla. Skargę kasacyjną na decyzję WSA wniósł wojewoda mazowiecki.

 
screen zebrra.tv

screen zebrra.tv

  Przypomnijmy: 27 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu uznał, że Radosław Witkowski zasiadając w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy (przez pięć miesięcy) nie złamał tzw. ustawy antykorupcyjnej. A właśnie taki zarzut sformułowało pod jego adresem Centralne Biuro Antykorupcyjne, w konsekwencji czego 27 kwietnia 2017 roku wojewoda zobowiązał radę miejską w Radomiu do wygaszenia mandatu Witkowskiego. Jednak rada tego nie zrobiła, więc wojewoda 29 czerwca 2017 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu prezydenta. Ten zaskarżył to zarządzenie do WSA, który przyznał  rację prezydentowi.
Podczas dzisiejszego posiedzenia sąd wysłuchał pełnomocników obu stron i zapoznał się z aktami sprawy. Orzekł, że w niższej instancji nie wyjaśniono kwestii jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości. Zarówno pełnomocnik wojewody, jak i prof. Michał Królikowski reprezentujący Radosława Witkowskiego podnosili kwestię tego, kto zgłosił prezydenta do zasiadania w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy: organ samorządu, czy spółka?
W ocenie sądu, w przypadku Radosława Witkowskiego zachodzi wyjątek przewidziany w przepisach, które zakazują łączyć funkcję prezydenta z funkcjami w spółkach prawa handlowego. Prezydent, jako organ reprezentujący radomski samorząd miał - uznał sąd - prawo zgłosić swoją kandydaturę do władz spółki i nie musiał tego robić w jakiejkolwiek szczególnej formie, np. pisemnej. Prawo zezwala, aby prezydent miasta zasiadał w spółce, gdzie większość ma skarb państwa i sama spółka zgłosi go do rady nadzorczej takiego podmiotu. W przypadku Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego zachodziła wątpliwość, bo skarb państwa miał mniejszość w tej spółce, ale inny współwłaściciel, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna przekazać na rzecz skarbu państwa swoje akcje, ale nie uczyniła tego, jak zgodnie ze stosowną ustawą powinna, do 30 czerwca 2011 roku.
bdb
Tags

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *