Sprzęt dla strażaków

23 maja 2007

Prawie 2,4 mln zł dostaną strażacy z Mazowsza na zakup sprzętu i 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Jednostki PSP, które otrzymają nowe wyposażenie zostały wytypowane przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zebranych danych i analizy potrzeb.

Decyzją sejmiku Mazowsza z jednostki PSP regionu radomskiego pieniądze otrzymają 565 tys. zł.

Jednostka ratowniczo-gaśnicza w Pionkach dostanie średni samochód ratowniczo gaśniczy ( za 250 tys. zł) oraz samochód rozpoznawczo-ratowniczy (90 tys.zł). Samochód rozpoznawczo-ratowniczy dostanie również straż w Białobrzegach (75 tys. zł) oraz w Kozienicach – średni samochód ratowniczo-gaśniczy (150 tys. zł).

Pomoc przyznana straży pożarnej nie jest jednorazowym wsparciem. W tegorocznym budżecie województwa zagwarantowano kolejne 6 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych.