Starosta radomski funduje stypendia dla studentów medycyny. Jest nabór

20 października 2021

Studenci ostatnich lat medycyny mogą już składać wnioski o przyznanie stypendiów przyznawanych przez starostę radomskiego. Na zgłoszenia zainteresowanych fundator czeka do 21 listopada. Wsparcie finansowe wynosi do 2 tys. zł brutto.

 

Zdjęcie ilustracyjne (fot. UTH Radom)

 

Zarząd powiatu radomskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na okres maksymalnie 18 miesięcy, tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w maksymalnej wysokości 2 tys. złotych brutto miesięcznie.

Stypendium może zostać przyznane wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki: kształci się na kierunku lekarskim V lub VI roku, nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej, nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Bardzo ważnym warunkiem jest zobowiązanie do przepracowania co najmniej trzech lat po zakończeniu studiów w szpitalach prowadzonych przez powiat - w Pionkach lub w Iłży. - Zainteresowany student musi zawrzeć stosowną umowę, w której zobowiąże się też do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla obu placówek - wyjaśnia Marcin Genca, rzecznik starosty radomskiego.

Specjalizacjami priorytetowymi dla szpitali w Pionkach oraz w Iłży są: chirurgia, anestezjologia, interna, rehabilitacja, ortopedia, urologia.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje student. Wniosek wraz z załącznikami oraz klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych zainteresowani powinni złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Radomiu lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 12 listopada 2021 roku.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Radomiu pod tym adresem.

 

Tags