Świeć przykładem sprzątaj świat

12 września 2007

Tegoroczna, już czternasta akcja „Sprzątanie świata” odbędzie się od 14 do 16 września. W tym roku sprzątanie przeprowadzone zostanie pod hasłem: ”Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem.”

W Radomiu będziemy sprzątać świat w sobotę 14 bm. w godz. od 9 do 14. Akcję organizuje radomskie Centrum Edukacji Ekologicznej. W tym roku organizatorzy proponują, aby podczas sprzątania skupić się na najbardziej zaśmieconych terenach naszego miasta. Są to: okolice cmentarza na Firleju, torów kolejowych na osiedlu Południe, teren wokół zalewu na Borkach, las Kapturski wokół Nadleśnictwa Radom (ul. Janiszewska), las Godowski przy ogródkach działkowych, tereny nad rzeką Pacynką w Rajcu, skansen (ul. Szydłowiecka) i las Krychnowicki.

Zainteresowani udziałem w akacji mogą uzyskać informacje w siedzibie CEE przy ul. Chałubińskiego 22 (budynek szkoły plastycznej) lub pod numerem tel: 048 340 22 84.