Święto Chleba w skansenie po raz dwudziesty. Będzie m.in. koncert zespołu Tulia

31 sierpnia 2018

W niedzielę, 2 września, w Muzeum Wsi Radomskiej odbędzie się XX, jubileuszowe, „Święto Chleba”. Rozpocznie je uroczysta msza św. w intencji rolników, młynarzy i piekarzy. Tegoroczne wydarzenie zwyczajowo skoncentrowane będzie wokół prezentacji kunsztu piekarskiego oraz pokazów tradycyjnych obrzędów żniwnych i pracy na wsi.

  chleb   Jednym z najważniejszych punktów programu będzie korowód wieńców dożynkowych, nawiązujący do najbardziej charakterystycznych i najpiękniejszych obrzędów rolniczych narodu polskiego. Wieńce dożynkowe są efektem zwieńczenia pracy rolników i stanowią niewątpliwie ważny element tożsamości kulturowej polskiego rolnictwa. Twórcy najlepszych prac zostaną uhonorowani nagrodami. Muzeum Wsi Radomskiej co roku ogłasza konkurs pt. „Tradycyjny wieniec dożynkowy”, którego celem jest popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego symbolu obchodów dożynkowych. Efektem konkursu jest wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją. Konkurs adresowany jest do stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z regionu radomskiego. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Skansen prowadzi przedsprzedaż biletów na Święto Chleba. Organizatorzy zachęcają do zakupienia biletów (w kasie) z wyprzedzeniem, ponieważ ze względu na trwający remont kasy biletowej mogą wystąpić utrudnienia. Cena biletu normalnego: 10 zł, bilet ulgowy - 6 zł Program XX Święta Chleba Amfiteatr 10.00 – 19.00 - Uroczysta Msza Święta. - Ogłoszenie wyników konkursu na „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy” i wręczenie nagród laureatom. - Korowód wieńców dożynkowych. - prezentacja "20 lat Święta Chleba". - Występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanianki”. - Występ Młodzieżowego Zespołu Ludowego "Guzowianki". - koncert zespołu "Tulia". Scena „Pod Dębem”12.00 – 19.00 - Występy kapel wiejskich - Zabawa taneczna „na dechach” oraz kiermasz twórczości ludowej, wystawa stoisk piekarniczych i i prezentacja pieczywa z radomskich piekarni, pokazy kunsztu piekarskiego w wykonaniu radomskich piekarzy, konkursy i zawody prowadzone przez Cech Piekarzy w Radomiu.  
Tags