Szpitale dostaną pieniądze

16 października 2007
Samorząd Mazowsza przeznaczył dodatkowe pieniądze na pomoc szpitalom z województwa. Wsparcie otrzymają 38 placówki na łączną kwotę 33 mln zł. Wśród dofinansowanych znalazły się szpitale: w Iłży, któremu przyznano 500 tys. zł na modernizację budynków, w Pionkach, który dostał 500 tys. zł na zakup aparatury i sprzętu specjalistycznego. Dom Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Ziętalów na przebudowę i przystosowanie otrzymał 500 tys. zł.