• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: bezdomni

Jest coraz chłodniej, a to dla bezdomnych duży problem. Ze wsparciem przychodzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który przy ul. Słowackiego 188 prowadzi ogrzewalnię. Placówka przyjmuje już potrzebujących.

Od jutra, 1 listopada, czynna będzie przy ul. Słowackiego 188 ogrzewalnia dla bezdomnych. Potrzebujący będą mogli się tu w chłodne noce schronić. W ubiegłym roku z tej formy wsparcia skorzystało 65 osób. Ogrzewalnia będzie czynna do 30 kwietnia.

Po raz pierwszy tej jesieni na ulice Radomia wyjechał dzisiaj patrol medyczny, którego zadaniem jest udzielanie pomocy osobom bezdomnym. W jego skład wchodzą wolontariusze Caritas, ratownicy medyczni oraz strażnicy miejscy.

Patrol medyczny znów wyjedzie na ulice Radomia, by udzielać pomocy osobom bezdomnym. Od połowy października patrol złożony z wolontariuszy radomskiej Caritas, ratowników medycznych oraz strażników miejskich będzie odwiedzał miejsca, w których koczują bezdomni.

W chłodniejsze dni bezdomni nie muszą marznąć na ulicy. W Radomiu po raz kolejny czynna będzie ogrzewalnia i noclegownie. Osoby bez dachu nad głową będą też mogły skorzystać z kąpieli i zjeść ciepły posiłek.

242 bezdomnych, w tym dwoje dzieci przebywało w Radomiu 13 i 14 lutego. To wynik ogólnopolskiego badania osób bezdomnych, które decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się w tym roku.

W nocy z 13 na 14 lutego ( z czwartku na piątek) odbędzie się ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych przebywających w placówkach pomocowych oraz w miejscach niemieszkalnych. Badanie odbywa się co dwa lata. W 2017 roku w Radomiu zliczono 262 osoby.

Patrol medyczny dla bezdomnych wyruszył po raz pierwszy w tym roku na ulice Radomia. W jego skład wchodzą strażnik miejski, streetworker i ratownik z pogotowia. Potrzebujący mogą liczyć na ich pomoc, a także zjeść zaoferowany im posiłek.

Zebrali i przekazali odzież, teraz kupują zimowe buty – taki m.in. jest efekt charytatywnej działalności młodzieży skupionej w Resursie, a zwłaszcza „Dyzmy”, czyli Bartka Maślaka, odtwórcy głównej roli w spektaklu wystawionym przez placówkę.

Ogrzewalnia dla osób szukających schronienia przed chłodem powstała przy Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Słowackiego 188. Jest to kontener mieszkalny, wyposażony w krzesła, w którym będą mogły ogrzać się osoby nieoczekujące żadnej innej pomocy.