Tag: buowa

Nie ma chyba w ostatnich latach inwestycji drogowej w Radomiu, której byłoby tak pod górkę, jak wiaduktowi w ul. Żeromskiego. Kiedy umowę na wykonanie przeprawy nad torami kolejowymi można by wreszcie podpisać i przystąpić do pracy, na przeszkodzie staje… kalendarz ministra infrastruktury. A konkretniej: brak w nim wolnych terminów.

Zgodnie z planami modernizacja drogi startowej na radomskim lotnisku została ukończona. Badanie techniczne pasa wykonane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie wypadło bardzo korzystnie. Trwa budowa terminala i obiektów towarzyszących.

Miasto ma już pozwolenie na budowę pierwszego odcinka trasy N-S pomiędzy ulicami Beliny-Prażmowskiego i Żeromskiego. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy prac. Nowa droga będzie gotowa pod koniec przyszłego roku.