• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: ekspresowa

Jest nowy wykonawca na kontynuację projektowania i budowę południowego wylotu z Warszawy, czyli drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na południowej obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola. Jako najkorzystniejszą GDDKiA wybrała ofertę firmy Polaqua.

Wojewoda mazowiecki wydał dzisiaj, 30 grudnia, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy fragmentu drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Kilka miesięcy wcześniej niż planowano kierowcy mogą korzystać z nowego odcinka ekspresowej „siódemki” od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej. Tym samym czas jazdy z Radomia do Kielc i Krakowa jeszcze bardziej się skróci.

Wojewoda mazowiecki wydał dwie decyzje o zezwoleniu na budowę południowego wylotu trasy S7 Warszawa – Grójec. Obu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Realizacja wpłynie na skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

Będzie druga tura spotkań informacyjnych z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin, przez które przebiegać będzie planowana droga ekspresowa S12 na odcinku Radom Południe – Puławy. Pierwsze spotkania już w poniedziałek, 16 kwietnia.

Warszawski oddział GDDKiA opracowuje dokumentację budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego – węzeł Radom Południe. W związku z tym organizuje spotkania informacyjne z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin, przez które przebiegać będzie planowana trasa.

Jaki przebieg będzie miała droga ekspresowa S12? Firma, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opracowuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla odcinka Radom-Puławy, rozpoczyna cykl spotkań w gminach, przez które będzie przebiegała trasa.

Łatwiej i szybciej podróżować będziemy przez Szydłowiec. Od czwartku, 27 kwietnia, udostępniona zostanie kierowcom nowa jezdnia budowanej drogi ekspresowej S7 w ciągu obwodnicy miasta na długości blisko 4 km. Udostępnienie całego odcinka ekspresówki planowane jest na czerwiec.