Tag: inwestycje

Z powodu przedłużających się procedur przetargowych miasto nie jest w stanie wydać na przebudowę wiaduktu w ul. Żeromskiego zapisanych w budżecie Radomia na ten rok pieniędzy. Stąd pomysł, by 16 mln zł 500 tys. zł „przesunąć” na inne, równie ważne inwestycje drogowe. Dzisiaj radni na nadzwyczajnej sesji zgodzili się na te zmiany.

Radny Łukasz Podlewski (Prawo i Sprawiedliwość) prosi prezydenta w interpelacji o wskazanie inwestycji, które miałyby zostać zrealizowane w radomskiej oświacie w przypadku „zwiększenia dochodów miasta”. Radosław Witkowski odpowiada: To głosami radnych klubu PiS zablokowano możliwość pozyskania dodatkowych dochodów.

– Mimo trudnej sytuacji w samorządach, przyszły rok zapowiada się obiecująco, bowiem zaplanowaliśmy budżet województwa mazowieckiego jako proinwestycyjny – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski. Na inwestycje w regionie radomskim przeznaczono ponad 223 mln zł, ponad 700 mln zł na wsparcie samorządów lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym prawie 660 mln zł na realizację programów wsparcia.

Rehabilitacja w nowym budynku, remont oddziału chirurgii naczyniowej i modernizacja instalacji gazów medycznych w szpitalu, karetki dla pogotowia i finał programu LIFE – to najważniejsze inwestycje, które miały miejsce w radomskiej ochronie zdrowia w 2023 r. – Ale inwestujemy też w ludzi – przypomina Jerzy Zawodnik, wiceprezydent odpowiedzialny za zdrowie.

– To był kolejny trudny rok, bo pożegnaliśmy pandemię, ale musieliśmy mierzyć się ze skutkami agresji Rosji na Ukrainę. Dla radomskiej oświaty jednym z ważniejszych wyzwań było zapewnienie w szkołach i przedszkolach miejsc dla uchodźców z Ukrainy. To się udało – ocenia wiceprezydent Katarzyna Kalinowska, odpowiedzialna w mieście za edukację.

Stawki podatku od nieruchomości w Radomiu nie były zmieniane od 2012 r. Teraz prezydent proponuje – po raz kolejny – je podnieść, tak by były realne. Z pozyskanych w ten sposób wpływów do kasy miasta zamierza zrealizować w przyszłym roku kilka ważnych inwestycji. Czy radni się na to zgodzą? Nadzwyczajna sesja rady miejskiej w środę dzisiaj po południu.

Budowa SOR-u w szpitalu na Józefowie, szkoły drzewnej w Garbatce-Letnisku, inwestycje drogowe, a także rewitalizacja kamienic na rzecz instytucji kultury – to najważniejsze pozycje w planie inwestycyjnym na 2022 r. dla regionu radomskiego i powiatu grójeckiego.

Projekt budżetu Radomia na 2022 r. jest już gotowy i dzisiaj wpłynął do Biura Rady Miejskiej. Teraz rocznym planem dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy zajmą się podczas prac w komisjach radni. Najważniejszy dokument finansowy miasta muszą uchwalić nie później, niż do końca marca przyszłego roku.

Przebudowa ulic Warszawskiej i Wolanowskiej, płyty Rynku, budowa ścieżek rowerowych, remonty Orlików – m.in. takie inwestycje zamierza realizować radomski samorząd w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Miasto będzie się starać o pieniądze we wszystkich kategoriach przewidzianych do dofinansowania.

Radni udzielili zarządowi województwa mazowieckiego wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Głosowanie podczas dzisiejszego posiedzenia sejmiku zakończyło się wynikiem 26 do 24. Za skwitowaniem byli radni Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i radny niezrzeszony. Przeciw – radni z Prawa i Sprawiedliwości.