Tag: inwestycje

Radny Łukasz Podlewski (Prawo i Sprawiedliwość) prosi prezydenta w interpelacji o wskazanie inwestycji, które miałyby zostać zrealizowane w radomskiej oświacie w przypadku „zwiększenia dochodów miasta”. Radosław Witkowski odpowiada: To głosami radnych klubu PiS zablokowano możliwość pozyskania dodatkowych dochodów.

– Mimo trudnej sytuacji w samorządach, przyszły rok zapowiada się obiecująco, bowiem zaplanowaliśmy budżet województwa mazowieckiego jako proinwestycyjny – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski. Na inwestycje w regionie radomskim przeznaczono ponad 223 mln zł, ponad 700 mln zł na wsparcie samorządów lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym prawie 660 mln zł na realizację programów wsparcia.

Rehabilitacja w nowym budynku, remont oddziału chirurgii naczyniowej i modernizacja instalacji gazów medycznych w szpitalu, karetki dla pogotowia i finał programu LIFE – to najważniejsze inwestycje, które miały miejsce w radomskiej ochronie zdrowia w 2023 r. – Ale inwestujemy też w ludzi – przypomina Jerzy Zawodnik, wiceprezydent odpowiedzialny za zdrowie.

– To był kolejny trudny rok, bo pożegnaliśmy pandemię, ale musieliśmy mierzyć się ze skutkami agresji Rosji na Ukrainę. Dla radomskiej oświaty jednym z ważniejszych wyzwań było zapewnienie w szkołach i przedszkolach miejsc dla uchodźców z Ukrainy. To się udało – ocenia wiceprezydent Katarzyna Kalinowska, odpowiedzialna w mieście za edukację.

Stawki podatku od nieruchomości w Radomiu nie były zmieniane od 2012 r. Teraz prezydent proponuje – po raz kolejny – je podnieść, tak by były realne. Z pozyskanych w ten sposób wpływów do kasy miasta zamierza zrealizować w przyszłym roku kilka ważnych inwestycji. Czy radni się na to zgodzą? Nadzwyczajna sesja rady miejskiej w środę dzisiaj po południu.

Budowa SOR-u w szpitalu na Józefowie, szkoły drzewnej w Garbatce-Letnisku, inwestycje drogowe, a także rewitalizacja kamienic na rzecz instytucji kultury – to najważniejsze pozycje w planie inwestycyjnym na 2022 r. dla regionu radomskiego i powiatu grójeckiego.

Projekt budżetu Radomia na 2022 r. jest już gotowy i dzisiaj wpłynął do Biura Rady Miejskiej. Teraz rocznym planem dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy zajmą się podczas prac w komisjach radni. Najważniejszy dokument finansowy miasta muszą uchwalić nie później, niż do końca marca przyszłego roku.

Przebudowa ulic Warszawskiej i Wolanowskiej, płyty Rynku, budowa ścieżek rowerowych, remonty Orlików – m.in. takie inwestycje zamierza realizować radomski samorząd w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Miasto będzie się starać o pieniądze we wszystkich kategoriach przewidzianych do dofinansowania.

Radni udzielili zarządowi województwa mazowieckiego wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Głosowanie podczas dzisiejszego posiedzenia sejmiku zakończyło się wynikiem 26 do 24. Za skwitowaniem byli radni Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i radny niezrzeszony. Przeciw – radni z Prawa i Sprawiedliwości.

78 mln zł dla regionu radomskiego zapisane zostało w budżecie województwa mazowieckiego. Pieniądze będą przeznaczone na inwestycje m.in. w szpitalach, edukacji i instytucjach kultury. Nie zabraknie również funduszy dla samorządów gminnych, powiatowych i OSP.