• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: Lotnisko

Najpierw radni PiS zgodzili się, by spłacać zobowiązanie finansowe Portu Lotniczego Radom obligacjami przychodowymi, ale kiedy RIO zakwestionowała pewne zapisy uchwały, zmienili zdanie. Teraz przegłosowali zaskarżenie decyzji Izby do sądu administracyjnego. A to kosztuje już kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Odporność na stres, dokładność, gotowość do pracy w systemie zmianowym – m.in. takie wymagania powinien spełniać kandydat do straży pożarnej na lotnisku w Radomiu. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” rozpoczyna rekrutację wykwalifikowanej kadry do zespołu podziału bojowego Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.

Trzy kolejne przetargi związane z powstaniem lotniska na radomskim Sadkowie ogłosiło Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Prace przy toczących się już budowach przebiegają bez opóźnień i zakłóceń. Epidemia koronawirusa nie przeszkodziła im w żaden sposób.

Lotnisko na Sadkowie to teraz jedna wielka budowa. Powstaje tu wiele obiektów i infrastruktura nizebędna do funkcjonowania cywilnego portu lotniczego. Na ukończeniu jest modernizacja pasa startowego, trwają zaawansowane prace przy wznoszeniu terminala, rozpoczęto realizację siedziby dla straży pożarnej i wieży kontroli lotów. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa układu drogowego wraz z „dworcem” autobusowym.

Radni – nie bez zastrzeżeń i nie wszyscy – zgodzili się na emisję obligacji tzw. przychodowych, które pozwolą gminie na spłatę zobowiązań zaciągniętych jeszcze w 2015 roku przez będący teraz w upadłości Port Lotniczy Radom. Pożyczka będzie spłacana w latach 2022 – 2036.

Łukasz Suchecki został dyrektorem Portu Lotniczego w Radomiu – poinformowało w oficjalnym komunikacie na swoim profilu na Twitterze Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Suchecki jest też szefem warszawskiego lotniska Chopina. 

Terminal pasażerski na radomskim lotnisku jest już wprawdzie budowany, ale dopiero dzisiaj wmurowano kamień węgielny pod obiekt. Podpisano też umowę na budowę dróg kołowania i płyt postojowych wraz z infrastrukturą techniczną po wschodniej stronie lotniska.

Mariusz Szpikowski nie jest już prezesem Prezdsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Minister infrastruktury odwołał go z zajmowanego stanowiska. Jego miejsce zajął Stanisław Wojtera. Jak ta zmiana wpłynie na budowę lotniska w Radomiu?

Kolejny przetarg dotyczący budowy radomskiego lotniska ogłosiło Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Inwestor zamawia opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót instalacyjnych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu oświetlenia nawigacyjnego.

– To ostatnia chwila, by miasto podejmowało stosowne decyzje dotyczące przyszłego zagospodarowania terenu wokół budującego się lotniska na Sadkowie. Potrzebujemy mnóstwa inwestycji – uważa dr Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego.