• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: Lotnisko

Mariusz Szpikowski nie jest już prezesem Prezdsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Minister infrastruktury odwołał go z zajmowanego stanowiska. Jego miejsce zajął Stanisław Wojtera. Jak ta zmiana wpłynie na budowę lotniska w Radomiu?

Kolejny przetarg dotyczący budowy radomskiego lotniska ogłosiło Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Inwestor zamawia opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót instalacyjnych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu oświetlenia nawigacyjnego.

– To ostatnia chwila, by miasto podejmowało stosowne decyzje dotyczące przyszłego zagospodarowania terenu wokół budującego się lotniska na Sadkowie. Potrzebujemy mnóstwa inwestycji – uważa dr Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego.

Zgodnie z planami modernizacja drogi startowej na radomskim lotnisku została ukończona. Badanie techniczne pasa wykonane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie wypadło bardzo korzystnie. Trwa budowa terminala i obiektów towarzyszących.

Za niewiele ponad rok będzie gotowa droga na przedłużeniu ulicy Lubelskiej, która ominie modernizowany,  dłuższy o około 500 m pas lotniska na Sadkowie. Przetarg na realizację tej dość ważnej inwestycji ogłoszony przez MZDiK wygrała firma Budromost-Starachowice z Wąchoc

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze rozstrzygnęły kolejny przetarg związany z budową lotniska w Radomiu. Wykonaniem dróg kołowania i płyt postojowych wraz z infrastrukturą techniczną po wschodniej stronie lotniska zajmie się Korporacja Budowlana Doraco z Gdańska. Weźmie za to 25 mln 547 tys. zł.

Ponad 45 mln zł będzie kosztować budowa obiektu administracyjnego, hali magazynowo-garażowej i kubaturowych towarzyszących na lotnisku w Radomiu. Dzisiaj Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze podpisały umowę z firmą Anna-Bud na realizację tej inwestycji.

Na końcu ulicy Lubelskiej powstanie nowa droga omijająca wydłużony pas startowy radomskiego lotniska. Przetargi na jej budowę ogłoszone przez MZDiK spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem oferentów. Podobnie – na budowę drogi rowerowej na Józefowie.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” otwarło koperty z ofertami na budowę układu drogowego wraz z włączeniem i przebudową ul. Lubelskiej, włączeniem w al. Wojska Polskiego oraz wykonaniem infrastruktury technicznej.

Pięć firm jest zainteresowanych robotami przy rozbudowie radomskiego lotniska. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” ujawniło listę oferentów w dwóch przetargach, które ogłosiło w czerwcu. Wyniki tych postępowań mają być znane wkrótce.