• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: mandat

– Zasiadałem w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy legalnie, zgodnie z obowiązującym prawem, nie złamałem, ani nie naruszyłem żadnych przepisów – komentuje wniosek wojewody o wygaszenie jego mandatu prezydent Radomia.

-To ewidentne złamanie prawa – mówi wojewoda mazowiecki o zasiadaniu przez prezydenta Radomia w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy. Zdzisław Sipiera już zwrócił się do rady miejskiej o wygaszenie mandatu Radosława Witkowskiego.

Czy wojewoda mazowiecki wygasi mandat prezydenta Radomia? Decyzję w tej sprawie Zdzisław Sipiera ogłosi osobiście jutro (19 kwietnia) rano podczas briefingu prasowego. W spotkaniu weźmie także udział wicewojewoda Artur Standowicz.

Wojewoda mazowiecki czeka na wyjaśnienia od prezydenta Radomia dotyczące jego zasiadania we władzach spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy. To reakcja Zdzisława Sipery na wniosek, jaki wpłynął do urzędu z Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Nie tylko radni Platformy Obywatelskie stanęli murem za prezydentem Radomia. Przeciwko wygaszaniu jego mandatu głosowali również radni niezrzeszeni. A mieszkańcy – bijąc brawo Radosławowi Witkowskiemu i gwiżdżąc na radnych PiS.

Radni nie wygasili mandatu prezydenta Radomia. Za pozostawieniem Radosława Witkowskiego na stanowisku glosowali nie tylko radni Platformy Obywatelskiej. Obecni na sali obrad bili brawo i zaśpiewali pr4ezydentowi „Sto lat!”

Burzliwa atmosfera na sesji rady miejskiej. Przyszli obrońcy prezydenta Witkowskiego. Krzyczą, gwiżdżą, maja transparenty. Przewodniczący rady na wniosek radnego SLD Jana Pszczoły i po głosowaniu, zmienił porządek obrad sesji.

Dzisiaj radni będą glosować wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta Radosława Witkowskiego. Wynik glosowania nie przesądza jednak jeszcze o losach prezydenta, bo procedura pozbawiania go fotela może być bardzo długa, a ostateczny werdykt należy do sądu.

„Bez rzeczowej dyskusji o faktach, bez analizy argumentów, na piątkowej sesji należy się spodziewać czysto politycznego głosowania” – pisze prezydent Radosław Witkowski w oświadczeniu dotyczącym zwołania na 10 lutego sesji, na którym ma być glosowane wygaszenie jego mandatu.

Sesja, na której radni będą głosować nad wygaszeniem mandatu prezydenta Radomia, odbędzie się 10 lutego. To o co najmniej 10 dni wcześniej niż Radosław Witkowski oczekiwał. – Przewodniczący Wójcik ograniczył moje prawo do złożenia wyjaśnień i tę decyzję uznaję za polityczną – komentuje prezydent.