• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: Muzeum im. Malczewskiego

Niezwykle cenny eksponat trafił do zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. To fragmenty legendarnego pistoletu maszynowego „Błyskawica”, używanych przez powstańców warszawskich. Broń datowana jest na lata 1943 -44.

Spotkanie z secesją w „Malczewskim”, oglądanie zachodu słońca z tarasu w „Elektrowni”, tańce z przytupem w skansenie. W sobotę (16 bm. ) zapraszają także strażacy, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Muzeum Gombrowicza we Wsoli.