• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: opinie

Do 8 marca można wyrażać swoja opinię na temat wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9. To pierwsza – korespondencyjna – z dwóch akcji informacyjnych, którą prowadzi mazowiecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Zanosi się na rekordową liczbę projektów, które znajdą się na karcie do głosowania na przyszłoroczny Budżet Obywatelski. Właśnie zakończył pracę zespół opiniujący. Większość wniosków uzyskała opinię pozytywną.