Powstanie obwodnica Skaryszewa. GDDKiA zbiera opinie od mieszkańców

21 lutego 2021

Do 8 marca można wyrażać swoja opinię na temat wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9. To pierwsza – korespondencyjna – z dwóch akcji informacyjnych, którą prowadzi mazowiecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

 

Fot. GDDKiA

 

 - Akcje te mają na celu zebranie opinii społeczeństwa i władz samorządowych odnośnie przebiegu przyszłej obwodnicy Skaryszewa. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną projektant kontynuuje prace projektowe, jednak podjęta została decyzja o przeprowadzeniu działań informacyjnych w formie korespondencyjnej  wyjaśnia Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka GDKiA w Warszawie.

Na tej stronie internetowej dostępne są materiały informacyjne wraz z formularzem opinii. Formularze można wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej lub przesyłać pocztą e-mail na adres: biuro@arkas-projekt.pl; pocztą tradycyjną na adres: Arkas-Projekt sp. z o.o. sp. k. ul. Piłsudskiego 70a, 10-450 Olsztyn, z dopiskiem: „Akcja Informacyjna I – Budowa Obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9”.

Jak będzie przebiegać trasa?

Nowa trasa o długości około 6-8 km (w zależności od wariantu) planowana jest w nowym śladzie drogi krajowej nr 9, jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Obwodnica zostanie zaprojektowana po wschodniej lub zachodnie stronie Skaryszew. - Wykonawcą dokumentacji o wartości prawie 2 mln zł jest Arkas-Projekt, który zrealizuje zadanie w ciągu 35 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na koniec 2023 roku - informuje Tarnowska.

kat, bdb

 

 

Tags