Tag: przedsiębiorcy

Droga była eksploatowana przez 40 lat, a jej stan techniczny fatalny. O naprawę domagali się m.in. przedsiębiorcy, którzy w tej części miasta mają swoje firmy. Rozbudowa ulicy Marii Fołtyn na Gołębiowie zakończyła się.

14,5 tys. wniosków, z czego 13,5 tys. dotyczących udzielenia bezzwrotnej pożyczki w wysokości 5 tys. zł złożyli w marcu i kwietniu radomscy przedsiębiorcy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Kolejnych tysiąc to podania o częściową refundację kosztów zatrudnienia. PUP wypłacił do tej pory 25 mln zł.

Pierwsze wnioski o pomoc dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa wpływają do magistratu. Program „Bezpieczne miejsca pracy” daje m.in. możliwość skorzystania z odroczenia terminu płatności lokalnych podatków, rozłożenia ich na raty czy umorzenia zaległości podatkowych.

Umorzenie płatności lokalnych podatków i czynszów – to podstawa skierowanego do radomskich przedsiębiorców pakietu „Bezpieczne miejsca pracy”. Ma on oczywiście związek z epidemią koronawirusa.

ZUS uruchomił trzy nowe linie tematyczne. Chodzi o porady dla świadczeniobiorców i przedsiębiorców związane z koronawirusem.Porad mogą zasięgnąć m.in. osoby poddane kwarantannie lub izolacji, opiekujące się dziećmi w czasie zamknięcia placówek edukacyjnych i przedsiębiorcy.

Odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz – w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia – umorzenie należności. Z tych możliwości może skorzystać przedsiębiorca, który ma trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej – informuje ZUS.

„Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” – to hasło ogólnopolskich spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców i urzędników o probiznesowych zmianach w prawie gospodarczym. 13 czerwca odbędzie się radomska edycja spotkania. Z przedsiębiorcami na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego spotkają się eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ZUS, PARP,  i PFR.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają we wtorek, 10 października, do Hotelu Aviator na spotkanie informacyjne „Prawo dla przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” z udziałem przedstawicieli rządu administracji skarbowej, ZUS, PARP, Urzędu Zamówień Publicznych. Wstęp wolny, ale trzeba się wcześniej zarejestrować.

Fundacja Centrum Innowacji FIRE zaprasza 16 marca (piątek) o godzinie 11 do Hotelu „Gromada” w Radomiu, ul. Narutowicza 9, na spotkanie informacyjno-warsztatowo-networkingowe, które odbędzie się w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”.

„Pionier”, „Progres”, „Mikro” i „Idea” – tak nazywają się pakiety wsparcia dla przedsiębiorców, którzy chcą w Radomiu rozwijać swoje firmy i tworzyć nowe miejsca pracy. Dziś program „Praca dla Radomia” zaprezentowano w urzędzie miejskim.